Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Organisering av større grupper utendørs

Det er viktig å ha mer enn èn veileder når man skal ut med en skoleklasse. Da kan man sammen planlegge rammen rundt turen og hvilke opplevelser man ønsker barna skal få ta del i. En planleggingsøkt i forkant av turen tydeliggjør ansvarsområder, og veilederne/ lærerne bør ha vært i området tidligere. Planlegg heller noen aktiviteter for mye enn for lite, og man trenger ikke være redd for å vike fra planen.

Ferdaråd
Et ferdaråd er et naturlig samlingspunkt i begynnelsen av dagen. Her skal alle, både voksne og barn, delta og bidra med sine innspill. På den måten får man en følelse av nærhet og tilhørighet i en gruppe. Veilederen/ læreren får dessuten en utmerket anledning til å gi informasjon og svare på eventuelle spørsmål. Ferdarådet kan brukes til følgende:

 • å bli kjent med hverandre, presentasjon
 • informasjon og spørsmål
 • avtale veivalg og møtesteder - tidspunkt
 • markering av tur/ aktivitet, og avslutning med oppsummering
 • sang, vitser, laginndeling og lignende


Samlende aktiviteter
For å holde gruppen samlet kan man enkelt ta i bruk aktiviteter som avgrenser et område. Dette tilpasses etter alder på elevene, samt området man befinner seg i (skog, fjell, sjø osv).
Her er noen eksempler på samlende aktivitet:

 • Hinderløype
 • Hauk og due
 • Haien kommer
 • Studier av et og samme tre (grupper)
 • Ringleker
 • Tredje mann i vinden (liggende/ løpende)
 • Nærgjemsel
 • Terningleken
 • Kari og Knut – siste mann ut!
 • Fra tre til tre
 • Knutemor
 • Lenke
 • Sisten - leker innefor avgrenset område

Mange aktiviteter avgrenser seg selv, og man kan med fordel benytte disse for å beholde oversikten i ”krevende” områder.

Bål
Det er få ting i naturen som er så samlende som et bål. På lik linje som vann og dyr, har bålet en slags magnetisk effekt på barna. De tiltrekkes umiddelbart, og ønsker å pirke i det med pinner – eller bare sitte stille å stirre inn i flammene. Bruk gjerne bålet som et samlingssted. Etablere et leirsted som barna vet hvor er, og som de er fortrolig med. Det er først gjennom mange gangers bruk og gjenkjennelse at vi har skapt oss et nærområde.

Mat og drikke

Spisestunden er også en naturlig samlingsstund. Benytte tiden godt til å organisere gruppen, og informere om hva som skal skje videre. Stunden med mat og drikke skal være både trygg, samlende og avslappende. Barna skal ha rom for å hvile, prate sammen og fortelle hverandre og læreren om opplevelser de har hatt.

Lek og læring (utendørs undervisning med faglig innhold)
Skolene må selv komme med innspill og ønsker om hvilke områder/ fagfelt de ønsker å heve sin kompetanse. Vi setter sammen kurset på med dette som grunnlag.