Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Etablering av leirsted

Når man skal ut på tur med barn er det viktig å kunne etablere en samlingsplass. Her skal man kunne samle hele turfølget, spise sammen, benytte seg av bålet, i tillegg til å sitte godt beskyttet mot vær og vind. Hvis man bruker litt tid på planlegging i forkant, kan man enkelt etablere en hensiktsmessig friluftsleir som har alt. En godt organisert leir er trivelig, oversiktlig og gjennomtenkt med tanke på plassering av utstyr, bålplass og sitteplasser.

Vind og vær
Ved etablering av leir må man blant annet tenke på vindretningen i terrenget. Det er vinden man skal søke ly fra, og følgende kan gjøres for å gjøre dårlig vær mindre gjeldende:

 • Legge leiren inn i skogen, slik at trærne tar av for vind og vær.
 • Oppsøke store steiner/ heller/ fjellsider i le fra vind
 • Trekke ned i li/ skråning
 • Sette opp gapahuk av stokker og granbar (eventuelt sette opp skrå presenning)
 • Grave levegger av snø, og utforme leirplassen som et amfi rundt bålet.
 • Lag sekkemur av tursekkene slik at de står tett inntil hverandre i en halvsirkel mot vindretningen.
 • Dersom man skal overnatte i leiren er det en fordel å finne en leir med god drenering dersom det kommer store nedbørsmengder.
 • Ved telting er det en fordel at det ligger en del solide steiner i nærheten, slik at disse kan brukes til å sikre teltpluggene ved kraftig vind.
 • Vinterstid er det ikke lurt å grave leiren godt ned. Kulden kryper til laveste punkt, og man vil i verste fall tilslutt sitte i en kuldegrop. Bygg heller opp snøblokker rundt leiren.

Sørg for at etablert leirsted blir benyttet flere ganger slik at elevene blir trygg på området. Husk også at barna skal lære seg å praktisere sporløs ferdsel, og at stedet skal se ut som når man kom når man drar tilbake til skolen. Etablering av leirsted er en perfekt oppgave som gir elevene mulighet til å bruke problemløsende samarbeidsmetoder.

Bål
Bålet har en helt sentral plass i leiren. Det skal være et lunt samlingspunkt, man skal kunne sitte rundt det alle sammen, både for å spise og for og høre historier. Bålet skaper en lun og varm stemning, og de blafrende flammende gir sinnsro. Barn som sitter rundt bålet elsker å pirke i det med pinner. Men de blir også roligere og mer
mottakelig for informasjon. Sørg for å gi viktige beskjeder når bålstemningen har satt seg.

Bålet må plasseres midt i leiren, slik at alle får nyte varmen. Bålplassen skal være sikret slik at den ikke sprer seg sommerstid, og må legges på stabilt underlag (stein, råtten ved) vinterstid. Legges bålet på stein eller våt ved, unngår man at bålet synker ned i snøen og slukker raskere. I tillegg unngår man stygge sår i skogbunnen. Sørg
også for at vinden ikke når bålet slik at flammene plutselig kaster seg uventet i ulike retninger. Da blir det ikke så trygt å sitte der lenger.

Tilgang til vann

Leiren bør ha tilgang på vann fra bekk, elv eller is. Man vil alltids trenge vann til både matlaging og drikke.

Tenk også på følgende ved oppretting av leir:

 • Leirens størrelse
 • Sommerleir/ vinterleir
 • Terreng