Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Passer for
  • barnetrinn 5-7

Forskerspirer studerer fugler

Bli kjent med fuglene i ditt nærmiljø! La elevene komme tett inn på noen av skogens ”innbyggere”. Det skaper undring, nysgjerrighet og interesse for natur og naturvern. Elevene skal følge fuglene året rundt; på foringsplasser, i fuglekasser og på trekk! Gjennom arbeidet skal elevene lære om fuglenes livssyklus, næringsvaner og tilpasning til omgivelsene. De skal også lære å bruke utforskende arbeidsmåter. I dette undervisningsopplegget med våren i fokus skal vi observere vårtrekket og fuglekassene, og elevene skal lære å kjenne igjen fuglene på utseende og sang. Uteskole gir unike muligheter for å utforske og lære om fugler.
 

Blåmeis ved kassa Blåmeis ved kassa

Faglig forankring
Opplegget har hovedfokus på naturfag, men dekker også kompetansemål i samfunnsfag og kroppsøving. Det er to km inn til gapahukene der vi har basen vår, med bålplass og fuglekasser. Veien dit går i et kupert terreng og er utfordrende kroppsøving for mange. Vi har også fuglekasser i terrenget på veien inn til basen.

Forskerspiren/utforskende arbeidsmåter
Elevene trekkes med som aktive utøvere fra første time. Det skal være deres prosjekt, og de skal lære å utforske gjennom å bruke nysgjerrigpermetoden; observere, registrere, stille spørsmål, lage hypoteser, undersøke, finne svar og formidle til andre. Elementer fra nysgjerrigpermetoden brukes i alle aktivitetene. Ved å flytte undervisningen inn i naturen, åpnes mulighetene for å knytte teori til praksis og gjennom veiledning utfordres elevenes nysgjerrighet.

Bærekraftig utvikling
Å arbeide med fugler gir oss mulighet til å se nærmere på naturens mangfold, undersøke hvordan menneskene påvirker fuglebestanden, og gjennom dette gi elevene en forståelse for begrepet bærekraftig utvikling. Hvordan ville naturopplevelsen vært uten fuglesang en vårdag?  Elevene skal bli kjent med ”rødlista” og begrepet truede arter. Står noen av våre utvalgte fugler der, og hvorfor gjør de i tilfelle det? Gjennom prosjektet skal elevene jobbe med disse problemstillingene. De skal også diskutere og komme med forslag til hva vi kan gjøre for å ta vare på fuglelivet i nærområdet vårt. Vil registreringer over flere år vise forandring i fuglebestanden i skogen hos oss?

Sentrale begreper
Standfugl, trekkfugl, nebb, fjær, dun, stjert, overgump, overøyestripe, klo, revir, ruge, hullruger, vårsang, jordbruk, skogbruk, flathogst, trekkrute, ”rødlista”, utbredelse, biotop, bærekraftig utvikling

Nettressurser

(nysgjerrigpermetoden.no)