Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

De fem grunnleggende ferdighetene

I dette undervisningsopplegget vil elevene jobbe med de fem ferdighetene på ulike måter.

 

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig:

 • Elevene formulerer spørsmål og hypoteser og diskuterer disse i små og store grupper.
 • Bruker rammenotat og VØL skjema, bruker læresamtalen, beskriver observasjoner og opplevelser i fuglebok eller uteskolebok.
 • Elevene begrunner sine konklusjoner og legger dem inn i Fronter
 • Elevene bruker språket i alle samarbeidssituasjoner


Å kunne lese:

 • Elevene leser faglitteratur og informasjon på ulike nettsteder; om fugl, deres trekkruter, (bl.a. på kart) lister og statistikk.
 • De leser, tolker og vurderer egne og andres resultater, observasjoner og hypoteser.


Å kunne regne:

 • Elevene bruker tall og beregninger, bl.a. ved måling av fuglekasser og i lister og statistikker.
 • De leser og forholder seg til kart(må kunne omregninger for avstand etc.).


Å kunne bruke digitale verktøy:

 • Elevene kommuniserer med hverandre og med lærer i læringsplattormen, Fronter
 • De henter og behandler informasjon fra nettet
 • De presenterer sine observasjoner og resultater digitalt, powerpoint