Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Vurdering

I det temaet starter om våren, får elevene delt ut en oversikt over læringsmålene.

 

Egenvurdering

Elevene evaluerer seg selv i forhold til hvilke mål de kan, nesten kan og ikke kan. All undervisning tar utgangspunkt i målene, og elevene får gjøre samme evaluering av seg selv når temaet er slutt (se vedlegg "Vurdering for læring").

 

Underveisvurdering

Gjennom hele året har alle elevene hver sin loggbok som heter ”Fugleboka”. Her registreres observasjoner etter hvert som de gjøres. I tillegg noteres det hva de gjør og lærer under gjennomføringen av nygsgjerripermetoden.
Rammenotatet vurderes av elevene selv, og settes inn i mappene deres.

 

Sluttvurdering

Som lærer må du være sikker på at de ikke bare krysser at de kan uten at de faktisk kan det. Derfor avsluttes temaet med en prøve, der elevene testes skriftlig, eller lærer sjekker ut underveis, individuelt/i grupper hva elevene fått med seg. Noen oppgaver (gjenkjenning av fugler) gjøres i en Fronterprøve (se vedlegg "Fronterprøve -fugler"), mens de andre målene gjøres skriftlig i en temaprøve (se vedlegg "Vurdering av læringsmål"). En Power Point presentasjon kan også være god dokumentasjon på læring.