Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Realfagpris til ildsjel i DNS-prosjekt

NTNUs realfagspris for 2016 er tildelt Audun Jensen ved Sveberg skole i Malvik kommune. Prisen er tildelt for Salamanderprosjektet, utviklet gjennom deltakelse i Den naturlige skolesekken.

Audun Jensen får overrakt prisen av Berit Kjeldstad, NTNUs prorektor for undervisning. Foto: Eli Munkebye Audun Jensen får overrakt prisen av Berit Kjeldstad, NTNUs prorektor for undervisning. Foto: Eli Munkebye

Audun Jensen har vært prosjektleder for «Salamanderprosjektet» på Sveberg skole i tre år. Prosjektet startet i 2013 med målsetting om å lære elevene om truede arter, som her er storsalamandere og småsalamandere, om biotopene de lever i og å bidra til at disse overlever. Kartlegging og overvåking av bestanden i tyngdepunktet av artenes utbredelse i Midt-Norge, samt tiltak for å bedre livsgrunnlaget. Et viktig poeng i undervisningen er at elevene gjør en forskjell ved å bidra med egne krefter til forskning i eget nærområde og i samarbeid med profesjonelle forskere. Elevene leverer hvert år en rapport over pH-verdi og bestand av salamander til Malvik kommune. Sveberg skole har i år jobbet med å forankre salamanderprosjektet i lærerkollegiet ved skolen slik at gjennomføringen ikke er avhengig av enkeltlærere. I tillegg videreutvikles undervisningen og elevene skal også lære mer om reguleringsplaner og interessekonflikter rundt bærekraftig utvikling i nærmiljøet.

Les mer om salamanderprosjektet her: http://www.natursekken.no/c2102092/prosjektbeskrivelse.html?tid=2102417 og her http://www.natursekken.no/binfil/download2.php?tid=2123587

 Juryens begrunnelse

Dette arbeidet er drevet av Audun Jensen som ildsjel, en person som er over gjennomsnittlig engasjert og har lagt ned en stor innsats for å tilrettelegge salamanderprosjektet for elevene. Det overordnede temaet bærekraft blir (dessverre) mer og mer aktuelt, og Stortingsmelding 28 legger opp til at bærekraft også skal bli mer sentralt i skolen. Salamanderprosjektet er forbilledlig og kan inspirere andre lærere og elever til tilsvarende prosjekter. Prosjektet har søkt og fått midler og faglig støtte fra Den naturlige skolesekken (i regi av Naturfagsenteret). Et viktig poeng er at elevene gjør en forskjell ved å bidra med egne krefter til forskning i eget nærområde og i samarbeid med profesjonelle forskere. Prosjektet viser at forskere og elever kan samarbeide til gjensidig nytte og glede. Audun Jensens engasjement bidrar til å koble praktiske aktiviteter med teori og gir undervisningen relevant til verden omkring oss.