Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Bærekraftig utvikling – et tverrfaglig tema ved Avdeling for lærerutdanningen i Levanger, Nord universitet

Tid og sted: 27. april 2016, Nord universitet, Avdeling for lærerutdanning, Levanger

Denne uken er et tverrfaglig prosjekt om Utdanning for bærekraftig utvikling satt på planen for alle førsteårsstudenter ved lærerutdanningen. Avdeling for lærerutdanning i Levanger inviterte Naturfagsenteret til å ta opp temaet med studentene og de ansatte.

20160427_155310_resized Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid for Utdanning for bærekraftig utvikling sier initiativtaker og universitetslektor Jon Arve Husby. Universitetslektor Jon Arve Husby ved Avdeling for lærerutdanning, Levanger er engasjert i en 30% stilling ved Naturfagsenteret gjennom Den naturlige skolesekken. Husby har lang erfaring i å undervise og veilede lærere innen utdanning for bærekraftig utvikling både ved høgskolen og gjennom sitt engasjement i Den naturlige skolesekken. Involvert i dette tverrfaglige samarbeidet ved lærerutdanningen er universitetslektor i pedagogikk Liv Iren Grandemo, universitetslektor i naturfag Jon Arve Husby, førsteamanuensis i pedagogikk og uteskole Tove Anita Fiskum og ellers resten av teamet som har undervisning med førsteårsstudentene.

Først på planen for Naturfagsenteret denne dagen ved lærerutdanningen er et møte mellom Dekan Egil Solli, teamlærere for førsteårsstudentene og prosjektleder for Den naturlige skolesekken Eldri Scheie, Naturfagsenteret og førsteamanuensis Eli Munkebye, NTNU. Tema for møtet var Utdanning for bærekraftig utvikling nasjonalt og internasjonalt og samarbeid mellom UH og Naturfagsenteret i Den naturlige skolesekken. Temaet Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) har vært prioritert både internasjonalt og nasjonalt gjennom ulike initiativ de siste ti årene, men temaet er også framhevet både i opplæringslova og den generelle del av læreplanen. FN utpekte 2005-2014 som et tiår for «Utdanning for bærekraftig utvikling». Norge har fulgt opp med nasjonale strategiplaner, den siste for perioden 2012-2015, men det foreligger ingen videreføring av den nasjonale strategiplanen. Ludvigsen-utvalget har satt temaet øverst på sin liste over tre flerfaglige satsingsområder i NoU’en Fremtidens skole. Stortingsmeldingen «Fag-Fordypning-Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet», som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte 13. april, foreslår bærekraftig utvikling som ett av tre fagovergripende tema som prioriteres i fornyelsen av læreplanene.

Jon Arve Husby tilføyde at lærerutdanningen har, gjennom sitt arbeid med lærere og skoleprosjekter i Den naturlige skolesekken, god kjennskap til utvikling av tverrfaglige skoleprosjekter og bruker nå denne erfaringen til å etablere tverrfaglig UBU undervisning for sine studenter. Helt konkret skal studentene blant annet jobbe med tverrfaglige skolehageprosjekter denne uken og koble denne undervisningen til UBU. Husby fremhevet at det var viktig å få med andre fag enn naturfag både på skolehageprosjektet og på resten av UBU uken.

Dekan Egil Solli kommenterte at Nord universitet ser stor nytte av at lærerutdanningen deltar i Den naturlige skolesekken og at dette har gitt de et fortrinn i forhold til å ta opp bærekraftig utvikling som et tverrfaglig tema for sine studenter. Han vil nå ta denne orienteringen med videre i samtale med Studieleder Arve Thorshaug og i vurderinger for overordna mål for lærerutdanningen ved Nord universitet.

SAM_2497 Studentene fikk også en innføring i temaet bærekraftig utvikling, utdanning for bærekraftig utvikling og omfang og skoleeksempler fra Den naturlige skolesekken. De fikk også diskutert hva som forventes av de i fremtidens skole gjennom å eksemplifisere lærer- og elevkompetanser i skoleprosjekter om bærekraftig utvikling, og hvordan de kan planlegge slik undervisning.

For studentene startet den 3 timers økten med “Midnight Oil – Beds Are Burning”! «The time has come, To say fair’s fair, To pay the rent, To pay our share». Teksten i denne sangen ga en god overgang til “Norges strategi for bærekraftig utvikling (2008). Det handler om at både nasjonalt og internasjonalt erkjenner vi nå at menneskelig aktivitet i dag truer menneskets livsgrunnlag på kloden. Gjennombruddet for denne anerkjennelsen er FN-rapporten «Vår felles framtid» fra 1987, fra Brundtland kommisjonen, hvor uttrykket «bærekraftig utvikling» ble nedfelt. Vi problematiserte dette litt med studentene og diskuterte hvilke og hvem sine behov er det snakk om og hvem skal prioriteres? Er det en åtteåring i Norge vi snakker om behovene til, eller er det en åtteåring i Gambia? Og er det nødvendigvis slik at lykke henger sammen med økologisk fotavtrykk – blir vi lykkeligere av å eie mye materielle goder? Det er fint å diskutere dette ved bruk av http://www.happyplanetindex.org/data/.

SAM_2490

For å få praktisert begrepet bærekraftig utvikling gjennomførte vi «Bærekraftige epler» aktiviteten, men ved bruk av sjokolade (http://www.natursekken.no/c1187998/uopplegg/vis.html?tid=2082574). Aktiviteten ble koblet til det sosiale-, økonomiske- og miljøperspektivet i bærekraftig utvikling samt til våre forbruksvalg. Studentene fikk videre en kort innføring i nasjonal og internasjonal satsing på utdanning for bærekraftig utvikling, NOU’en Fremtidens skole og stortingsmeldingen om «Fag-Fordypning-Forståelse». Det i tillegg til en presentasjon av omfanget av lærere og lærerutdannere som jobber med UBU i norsk skole tror vi ga de en liten aha opplevelse om at dette er noe som er prioritert. En diskusjon rundt et konkret og omfattende tverrfaglig prosjekt om bærekraftig utvikling fra Håkvik skole viste dette. Studentene var engasjerte og diskuterte rundt elevkompetanser og lærerkompetanser koblet til dette skoleprosjektet.

Dagen ble avsluttet med en fyldig historie om humledronninga av Eli Munkebye. Her satt studentene tydelig interesserte og lyttende til den fascinerende fortellingen om humledronningens livssyklus. Denne historien ble videre brukt til å diskutere hvorfor humlene er viktige, hva som truer de og hvordan kan vi bidra til løsninger. Avslutningsvis ble det vist hvordan noen skoler har jobbet med skoleprosjekter med utgangspunkt i humler. Historien om humlen ble også brukt til å diskutere pollinering generelt og at dette var et eksempel på tema som lærere kunne ta opp i forbindelse med skolehage. Andre forslag til fokus på UBU i skolehage ble også inkludert.

20160427_154950

Før studentene gikk diskuterte vi det økologiske fotavtrykket og hvordan de kunne bidra som lærere i UBU. Denne diskusjonen brukte de på å lage sitt eget økologiske håndavtrykk, inspirert av «handlingen» om at noe må skje – vi må gjøre noe – i sangen med “Midnight Oil – Beds Are Burning» «The time has come, To say fair's fair, To pay the rent now, To pay our share»

Tusen takk til Dekan Egil Solli, initiativtaker Jon Arve Husby og ikke minst til studenter og lærere ved Avdeling for lærerutdanning, Levanger, Nord universitet.

For Den naturlige skolesekken

Eldri Scheie (Naturfagsenteret) og Eli Munkebye (NTNU)