Hopp til hovedinnhold

Ungt Entreprenørskap Østfold

logoueøstfold
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2014/2015
Trinn: 8- 10
Fag: Naturfag og samfunnsfag
Type: Undervisningsopplegg

Som framtidas næringslivsledere og arbeidstakere vil mange av dagens ungdomsskoleelver være med på å ta beslutninger som har med miljø- og energispørsmål å gjøre. Elevbedrift handler om å ha en idé og gjøre noe med den. Ungt Entreprenørskap Østfold har i samarbeid med lærerstudenter ved grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold gjennomført gründercamper med fokus på miljø og bærekraftig utvikling. 681 elever fra åtte ungdomsskoler i Østfold deltok. 

3 Gründercamp er en treningsleir i kreativitet der elevene skal prøve å finne løsninger på en problemstilling i løpet av et gitt tidsrom. I prosjektet «Bærekraftig entreprenørskap» har problemstillingene vært knyttet til ulike miljøutfordringer. Elevbedrifter så vel som andre bedrifter er nødt til å fokusere på energibruk og miljø i sitt arbeid. Elevene har utformet modeller og presentert sine forslag til løsninger for en jury.

Som elevbedrift registrert i Ungt Entreprenørskap Østfold er det anledning til å miljøsertifisere elevbedriften. Dette vil være et håndfast bevis på at elevbedriften tar ansvar for kloden og bidrar til bærekraftig utvikling.