Hopp til hovedinnhold

Stiftelsen Nordland nasjonalparksenter

Nordland nasjonalparksenter
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2012/2013

 

Trinn: 8 -10

Fag: Naturfag

Type: Undervisningsopplegg

 

Nordland nasjonalparksenter har i samarbeid med Røkland og Rognan ungdomsskole samarbeidet om prosjektet «Artmangfold på prøve» De to skolene har hatt ansvar for hvert sitt naturreservat, henholdsvis Kjeggen og Fiksvågvatn. Nasjonalparksenteret har bidratt med kunnskap og veiledning som gjør skolene i stand til å etablere en praksis for gjennomføring av enkle naturregistreringer hvert år fremover.

Nordland bilde

Hovedmålet er å øke elevenes kunnskap om sine nærmeste verneområder fremover sett i lys av dagens miljøutfordringer, verneverdier, og behovet for økt omtanke for bevaring av biologisk mangfold og bærekraftig utvikling.

Senteret tilbyr naturveiledning for alle klassetrinn hele året.

Undervisningsoppleggene er en blanding mellom teori og praktiske øvelser, befaringer, undersøkelser eller demonstrasjoner.