Hopp til hovedinnhold

Norges jeger- og fiskerforbund Østfold

NJFF logo Østfold
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2012/2013 og 2013/2014

Trinn: 5-7 og 8-10
Fag: Naturfag og kroppsøving
Type: Undervisningsopplegg

Norges jeger og fiskerforbund – Østfold samarbeidet med Øreåsen barne –og ungdomsskole om prosjektet «Miljøtiltak, rent vann og friluftsglede i Vansjø» skoleåret 2012/13 Formålet med prosjektet var å informere elevene om EUs vanndirektiv og de store ressursene som er satt inn for å bedre vannkvaliteten Hobøl- og Vansjøområdet. Prosjektet skulle gi engasjement i lokalmiljøet, og skape nysgjerrighet til det som rører seg i naturen.

 

Vansjøfisk NJFF Østfold

Prosjektet bestod av en teoridel, hvor NJFF-Østfold hadde et undervisningsopplegg for hver klasse på skolen og en feltdag hvor elevene ble inndelt i grupper som rullerte mellom:

 - Kanopadling
 - Miljøforskegruppe med måling av siktedyp, PH, småkrypfangst og artsbestemmelse
 - Fiskegrupper
 - Natursti

I tillegg besøkte 9. trinn Vannverket i Vansjø som ligger like i nærheten av Vaskeberget.

Skoleåret 2013/14 ble prosjektet videreutviklet med opplegget «Vannkvalitet, mangfold og miljøtiltak i ferskvann» i samarbeid med Kirkebygden barne- og ungdomsskole, Ringvoll skole og Rakkestad ungdomsskole.