Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • barnetrinn 1-2
  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Villmarksleir, Vikstranda skole

Vikstranda skole har en naturidyllisk beliggenhet, og ønsker å realisere en Villmarksleir i gangavstand fra skolen med muligheter for allsidig elev-aktivitet og læring. Gjennom dette prosjektet vil vi inspirere barna til å ha fokus på miljø og ivareta dette i fremtiden.

Vikstranda

Undervisningen legger vekt på kjernefagene: Matematikk, norsk og naturfag. I disse fagene vil en tenke mer praktisk og lage praktiske oppgaver som skal løses på grupper. I matematikk kan en for eksempel måle omkrets av trær, finne areal av stein og lignende. I naturfag kan en utforske i vann og på land, ta prøver, samle, ha diverse øvelser, alt sammen temabasert. I norsk kan en skrive rapporter og logger. Når det gjelder øvrige fag vil for eksempel kroppsøving være et fag som kan utøves i leiren til alle årstider. Ski, løpe, ro, padle, gå på skøyter o.s.v. 

Læringsarena

I skolens nærliggende naturområder på Senja.

Undervisning for bærekraftig utvikling

Prosjektet er bærekraftig fordi det setter fokus på miljøet og det å ivareta skog og natur. Gjennom dette prosjektet vil vi inspirere barna til å ha fokus på miljø og ivareta dette i fremtiden.

Utforskende arbeidsmåter

I naturområdet ved villmarksleiren gjennomføres ulike elevoppgaver for å studere plantelivet og dyrelivet her.