Hopp til hovedinnhold

Norges jeger og fisker forening

Beskrivelse:

Norges jeger og fisker forening NJFF har lokale foreninger rundt i hele landet som en kan ta kontakt med. De kan blant annet bidra med kunnskap om og tilrettelegging for bevaring og kultivering av bekker, elver og andre naturområder hvor det drives jakt og fiske. De kan formidle faktakunnskap om fisk og vilt som kortreist mat og hvordan dette kan tilberedes og brukes

I prosjektet til Borre ungdomsskole bidro NJFF med viltforvaltning og kortreist mat. Grunneierlaget har stilt areal til disposisjon for rådyrforingsautomater og fuglekasser.