Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Oppdal videregående i Snøhetta-området

Elevene sto klare med presentasjoner fra feltarbeidet i Snøhetta-området. Hva hadde de observert og dokumentert fra en tre dagers tur ved Snøhetta? Oppdal videregående har en fantastisk utsikt rett inn i fjellområdet og lærerne ønsker at elevene ved skolen skal få kjennskap til Snøhetta-området, praktisere friluftsliv og stille spørsmål rundt forvaltningen av dette fjellområdet.

 

Elever og lærere ved Oppdal videregående gjennomførte en tur ved Snøhetta allerede i september. Her sto friluftsliv, observasjon av moskus og feltarbeid på programmet. Elevene har i etterkant jobbet med dataene fra feltarbeidet i samarbeid med elever fra biologi. Lærerne ønsker at undervisningsopplegget skal bidra til å motivere elevene til større forståelse og engasjement for hva som skal til for at moskus, rein, fjellrev, jerv og andre arter overlever i høyfjellet og hvordan mennesker kan påvirke naturen og hvordan vi kan drive friluftsliv og bruke naturen på en bærekraftig måte.

  Oppdal elever presenterer 2

Elevene presenterte mange fyldige observasjoner fra feltarbeidet de hadde gjort i fjellområdet. "Jeg kunne ikke lært dette uten å ha vært på tur i fjellområdet" sa mange av elevene vi snakket med. Elevene husket spesielt godt foredraget og aktivitetene rundt fjellrev som de hadde hatt sammen med naturveileder Heidi Ydse fra Statens naturoppsyn.

Det var satt at fellestid og elever og lærere presenterte prosjektet sitt for hele persjonalet. Lærerne mente det var svært viktig å få denne felles møtetiden med hele personalet og ledelsen for å få formidlet og forankret det tverrfaglige prosjektet ved skolen. I etterkant av møtet utbrøt en av kollegene: "Dere har hatt en hemmelighet her, dette gir jo en fantastisk mulighet i norsk!"

  Oppdal vgs_Kristin

Oppdal vgs_ Kristin  

 

Skoleledelsen berømmet lærerne for stå-på-vilje og mente det var viktig at lærerne hadde brukt tid på etablering, gjennomføring og nå etterhvert forankring av prosjektet blant andre lærere og hos ledelsen ved skolen. Det var tydelig at ledelsen ønsket å prioritere prosjektet og at erfaringene skulle brukes til å forankre prosjektet i skolens lokale planer.

Etter besøk på Oppdal videregående har vi sett at elevene har fått kunnskap, ferdigheter og holdninger til bærekraftig utvikling ved bruk av naturen som læringsarena. Elevene har fått større eierskap til det lokale fjellområdet og dets historie. Elevene har også blitt mer bevisst på hva som konkret må til for å forvalte naturen på en bærekraftig måte.

Oppdal videregående skole