Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Bål og opptenning

I dette aktivitetssopplegget skal du klargjøre et ildsted, bygge opp et bål og få det til å brenne. Du skal lære om ulike typer bål og dets egenskaper, lære å praktisere sporløs ferdsel og kunne vurdere sikkerhet i forbindelse med fyring av bål. Til slutt skal du bruke det du har lært om bål for å  tilberede en matrett på en hensiktmessig måte.
Bilde ”Ved bålet” kan brukes.

Bålet kan bergta de minste og..

Det å kunne fyre bål har alltid vært en viktig egenskap for oss mennesker. Bålet og ilden gir varme, lys og trygghet. Leirbålet har i tillegg en samlende og tiltrekkende kraft på oss. Når vi samles rundt bålet bærer vi videre en kulturarv som startet for minst 500 000 år siden.

FORBEREDELSER:

 • Les fakta-ark. Litt om bål, Bruk av kniv, øks, sag (se vedlegg til høyre)
 • Les om førstehjelp ved brannskader, se lenke til nettet
 • Klargjør utstyr, innkjøp av kunstige oppfyringshjelpemidler (Stearinlys, bomull og vaselin, opptennings poser av parafin, tennbriketter).
 • Finne en egnet plass for bålfyring med god tilgang på ved.
 • Kjøp inn matvarer til de rettene som skal tilberedes.

GJENNOMFØRING:

1. Sporløs ferdsel:

Sporløs ferdsel vil si at du driver et friluftsliv som ikke setter flere spor i naturen enn det som er nødvendig. Vis hensyn til eiere, selve naturen og det som lever i den. Når du fyrer bål bør du etter beste evne skaffer deg brensel og fyre på en slik måte at det ikke skader området du befinner deg i.

 • Ta i bruk allerede etablerte bålplasser
 • Brensel til bålet bør i stor grad komme fra allerede døde trær og greiner.
 • Kvister og never bør  samles på en slik måte at det ikke setter varige skader på vegetasjonen.
 • Kapp trær og pinner helt nede ved roten, slik at ikke stubber eller pinner står igjen.
 • Benytt steiner til avgrensning og som underlag slik at du ikke lager merker eller skader.
 • Plastikk og metall bør ikke brennes, men bringes med hjem.
 • Rygg opp etter deg. Leirplassen bør forlates slik du ønsker å finne den.

2. Klargjør til bålbrenning:

 • Saml sammen naturlige brennbare materialer til opptenningsfasen
 • Saml tørre kvister og greiner fra gran og furu
 • Sag, hogg, og kløyv kubber til bålet
 • Steinsett bålplassen
 • Få godkjenning av læreren før dere tenner på bålet

3. Øv på å få fyr på bålet. Prøv å tenne med ulike typer materialer og hjelpemidler (naturlige og kunstige)

4. Konkurranse: Klassen skal konkurrere i hvem som raskest kan fyre et bål og koke opp 1 l vann.

5. Lage mat:

Dere må selv velge ut den mest hensiktmessige båltypen til valgte retter. Lag nok mat til at andre kan komme å få en liten smakebit av deres mat. Egne aktivitetsopplegg for ulike måter å lage mat. 

Kommentarer/praktiske tips

 • Tenn opp fra vindsiden
 • Kombinasjonen luft og varmeutveksling er viktig for å få fyr
   

Materialer og utstyr

 • Kniv
 • øks
 • sag
 • kjele
 • vann
 • fyrstikker
 • naturlige og kunstige opptenningshjelpemidler.

Nettressurser

(nhi.no)
Søk på "Førstehjelp brannskade"