Hopp til hovedinnhold

Biller

Minst en tredjedel av alle insekter er biller. Du vet at insektet er en bille dersom det første vingeparet ligger som et hardt skall over kroppen.

Gjenkjennelse
Vannkalver er biller av varierende størrelse, de største kan bli opp til 4 cm lange. De voksne vannkalvene kjennes fra andre vannbiller ved at hodet ikke stikker ut fra kroppen, omrisset likner en kaffebønne. Vannkalven kan forveksles med en bille som heter vannkjær, men vannkalven har trådformete antenner og ikke kølleformete antenner som vannkjær har. Skal du være helt sikker på at det er en vannkalv og ikke en vannkjær du har fanget, skal du studere frasparket når de svømmer. Vannkalven har samme fraspark som deg, beina sparker fra samtidig, mens vannkjæren sparker med ett bein om gangen. Vannkalven er vanligvis brun eller sort, men noen arter kan ha gule partier også. Til forskjell fra de billene som lever på land har vannkalven to rader av stive hår på bakbeina. Disse gjør at beina blir flate og brede og kan brukes som årer. Larvene til vannkalven har et tydelig hode med to kraftige, hule overkjever. I tillegg har de et rør i rompa. Dette stikker de med jevne mellomrom over vannoverflaten og opp i lufta så de kan trekke pusten gjennom det.

Virvlere er små (ikke over 1 cm lange), mørke og ovale biller med korte antenner. Når du kikker nærmere på dem, ser du at fasettøynene er det i to deler. Det gjør at virvlerne kan se over og under vann på samme tid. Virvlerlarvene har ikke vannkalvenes ånderør, men lange gjeller langs bakkroppen og fire små kroker på bakkroppen. Virvlerlarvene har heller ikke vannkalvlarvenes kraftige kjever

Bevegelse
Både vannkalvlarven og den voksne vannkalven er avhengige av å puste i luft. Vanligvis er det på vei mot overflaten at vi oppdager larven. En kort stund henger den med hodet ned og rompa i overflaten. Når den har fått nok oksygen, skynder den seg ned til bunnen igjen. Den voksne vannkalven stikker også bakkroppen over vannskorpa. Når den svømmer ned igjen kan du se at den har med seg en luftboble som stikker ut bak. Når bobla etter hvert tømmes for oksygen, må den opp og puste igjen.

Noen ganger, oftest om natta, kan en se vannkalven fly fra en dam til en annen. Da løfter den de store dekkvingene og folder ut de tynne flygevingene som ligger beskyttet under dekkvingene.

De voksne virvlerne er lette å oppdage. De har fått navnet sitt fordi de, ofte i flokk, farer omkring i virvler på vannoverflata. De todelte øynene hjelper dem å holde øye med det som foregår både over og under vannet. Skremmer du dem, så dukker de lynsnart ned og gjemmer seg.

Livssyklus
Alle billene har fullstendig forvandling. Larvene graver seg ned i jordbunnen og gjennomgår puppestadiet der i løpet av et par uker. De store vannkalvartene kan bli opp til 5 år gamle.

Mat
Både vannkalver og virvlere er rovdyr. Særlig vannkalvlarven kan ta store byttedyr. Den er ikke redd for å gå løs på byttedyr som er større enn den selv, og putter du fingeren mot den, skal du ikke føle deg for trygg. De store overkjevene som den stadig vifter med er hule, og når den får festet kjevene i et dyr, sprøyter den fordøyelsesvæske inn i det. Etter få minutter er byttet lammet og de indre organene er oppløst til en suppe den kan slurpe i seg.  

Nettressurser

(youtube.com)