Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Politikerne fjerner det viktigste virkemiddelet vi har for å lære elevene om bærekraft

KRONIKK: Skoleelever skal nå lære om bærekraft i alle fag. Samtidig fjernes støtten til Den naturlige skolesekken, en viktig ressurs for nettopp denne undervisningen. Ikke med vår beste vilje kan vi forstå hva som ligger bak denne avgjørelsen.

Forskersonen.no, 5.11.2021

Les kronikken fra Eldri Scheie og Merethe Frøyland om manglende støtte til DNS i her: https://forskersonen.no/kronikk-meninger-skole-og-utdanning/politikerne-fjerner-det-viktigste-virkemiddelet-vi-har-for-a-laere-elevene-om-baerekraft/1932269

Vedlagt er også Naturfagsenterets innspill til finans-, energi og miljø, utdannings- og forskningskomiteen om Den naturlige skolesekken.