Referat fra regionsamling for skolene i Den naturlige skolesekken i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder, 28. september

23 lærere fra 14 ulike skoler i region Sør-Øst til regionsamling ved Høgskolen i Sørøst-Norge møttes på campus Porsgrunn. En ekstern aktør fra Porsgrunn Andelsgård deltok også. Tema for samlingen var Utdanning for bærekraftig utvikling og tverrfaglig undervisning.

Etter å ha blitt ønsket velkommen av regionkontaktene ble nye og erfarne skoler satt sammen i grupper for å bli bedre kjent med hverandres prosjekter og dele erfaringer omkring DNS med hverandre. Deretter var temaet bærekraftig utvikling der lærerne fikk et leseoppdrag. Leseoppdraget tok utgangspunkt i en dagsaktuell tekst der også de tre perspektivene sosial, økonomi og natur ble belyst. Vi fikk sett at en slik aktivitet kan være en god oppstart i arbeidet med et større tema, som for eksempel plast. 

BU figur

Videre ble fokus rettet mot hvordan man kan jobbe med bærekraftig utvikling i utdanningen. Hva ønsker vi at elevene skal lære og hvilke kompetanser skal elevene ha i bærekraftig utvikling? De tre sentrale kompetansene kunnskaper, ferdigheter og holdninger ble gjennomgått og lærerne jobbet så med eget prosjekt gjennom å se nærmere på hvilke ferdigheter og holdninger de ønsket at elevene skulle utvikle i løpet av prosjektet.

Bergen 4

Etter lunsj satt lærerne sammen i grupper der de diskuterte ulike kompetanser knyttet til ferdigheter og holdninger; kritisk tenkning, systemtenkning, samarbeidsevner, kommunikasjon, problemløsning, fremtidstenkning og selvbevissthet. Hvordan kan man som lærer tilrettelegge for at elevene skal utvikle disse kompetansene og hva må elevene arbeide med for å oppnå de ulike kompetansene? Mange gode tips og innspill ble notert ned.  

Bergen 2

Lærerne jobbet også med eget prosjekt der de så nærmere på hvilke ferdigheter og holdninger de ønsket at elevene skulle utvikle i løpet av prosjektet.

Videre ble temaet sammensatte problemstillinger gjennomgått av regionkontaktene. Lærerne fikk presentert ulike eksempler på sammensatte problemstillinger og så også nærmere på hvordan egen problemstillingen kan gjøres mer sammensatt.

Mot slutten av dagen var temaet tverrfaglig forankring av bærekraftig utvikling. Også her jobbet lærerne med eget prosjekt der fokus var rettet mot hvilke fag, kompetansemål, læringsmål og aktiviteter som var aktuelle i deres prosjekt.

Vi vil takke for en hyggelig samling med stort engasjement og flere innspill underveis. Vi ser frem til å treffes igjen på konferansen den 9. februar! 

 

Anja og Ingunn

 

 

Program

Rom: A-192

09:30 – 10:00      Rundstykker, kaffe og te

10:00 – 10:15      Velkommen, innledning og praktisk informasjon

10:15 – 10:45      Utbytte av å delta i Den naturlige skolesekken. Erfaringsdeling

10:45 – 12:00      Bærekraftig utvikling og kompetanser for bærekraftig utvikling. Erfaringsdeling

12.00 – 12:45      Lunsj

Rom: A-251

12:45 – 13:45      Kompetanser for bærekraftig utvikling. Erfaringsdeling

13:45 – 14:15      Hvordan planlegge undervisning som bygger opp en helhetlig forståelse for bærekraftig utvikling? Erfaringsdeling

14:15 – 14:30      Kaffe, te og kake

14:30 – 15:30      Tverrfaglig forankring av bærekraftig utvikling. Erfaringsdeling og videreutvikling av eget prosjekt

15:30 – 15:45      Avslutning og oppsummering av dagen

 

                        Velkommen!

 

Forberedelse:

Les kontraktstekst og søknad for prosjektet og ta disse dokumentene med på samlingen.

Dersom dere har deltatt før, ber vi dere om å lese tilbakemelding på årsrapport for skoleåret 2016/17. 

 

Ta med pc eller lesebrett.

 

For dere som har vært med før, ble det gitt beskjed om å lage plakat til høstsamlingen. Vi har avgjort at vi sparer denne til konferansen i februar. Dere skal derfor ikke ha med plakat.

 

Påmelding innen 15. september til regionkontakter Ingunn Skalstad ingunn.skalstad@usn.no eller Anja Gabrielsen anja.gabrielsen@usn.no