Hopp til hovedinnhold

Eksempler på skoleprosjekter – vgs

Prosjektbeskrivelse
Aust-Lofoten 1

Den blå bærekraften – meningsutvekslinger mellom fiskehjeller og oljeinstallasjoner, Aust-Lofoten videregående skole

Med undervisningsopplegget «Den blå bærekraften» ønsket vi å øke elevenes kunnskaper om naturressurser og interessekonflikter knyttet til utnyttelsen av disse i og rundt Lofoten. Vi ønsket at elevene skulle bli mer bevisst på at bærekraftig utvikling ikke bare er et globalt, men også et nasjonalt og lokalt tema. Dette ble tydeliggjort for elevene gjennom tverrfaglig samarbeid og samarbeid med mange lokale eksterne aktører.

Prosjektbeskrivelse
Eikeli Fossum bruk Område

Fossum – byen i marka?, Eikeli videregående skole

I undervisningsopplegget har elevene fått innblikk i hva som kan skje når et område omdisponeres fra et industriområde til et boligområde. Målet med prosjektet har vært å skape nysgjerrighet, engasjement og forståelse for hvordan utbygging og utnyttelse av et område kan gjøres på en bærekraftig måte.

Prosjektbeskrivelse
Voss gymnas Berekne effekt av solomn og solfangar

Klimavenleg energi i hus, Voss gymnas

Klimavenleg energi er eit sentralt emne i berekraftig utvikling. Skulen ynskja at elevane gjennom dette prosjektet skulle få høve til å arbeide med reelle problemstillingar som dei etterkvart vil sjå effekten av. Elevane har møtt kompetansepersonar på området og har fått eit realistisk bilete på avvegingar som måtte gjerast i ein byggeprosess.

Prosjektbeskrivelse
1 Overnatting med friluftsliv Snøhettaområdet

Snøhetta-området – bærekraftig utvikling? Oppdal videregående skole

Med bakgrunn i de siste års konflikter i Snøhetta-området ønsket Oppdal videregående skole å lage et undervisningsopplegg i elevens nærmiljø om bærekraftig naturforvaltning med spesielt fokus på Snøhetta-området. Undervisningsopplegget har som mål er å motivere elevene til større forståelse og engasjement for hva som skal til for at moskus, rein, fjellrev, jerv og andre arter overlever i høyfjellet og hvordan mennesker kan påvirke naturen og hvordan vi kan drive friluftsliv og bruke naturen på en bærekraftig måte.