Konferanser og samlinger

Samlingene for lærerne i Den naturlige skolesekken våren 2020 ble gjennomført digitalt med deltakerskolene i de ulike regionene/nettverkene p.g.a. koronaviruset. Mange av høstens samlinger ble også gjort digitale pga. smittesituasjonen.

Deltakerkonferansen for DNS ble i år avholdt digitalt den 12. februar. Det er ennå ikke avgjort om samlingene i april skal avholdes digitalt eller fysisk.

 

 

Artikkel

Referat fra regionsamling for skolene i Den naturlige skolesekken i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder, 10. april 2019

Referat fra regionsamling for skolene i Den naturlige skolesekken i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

 

 

Artikkel

Referat fra regionsamling Akershus nord, Hedmark og Oppland, 9. april 2019

Referat fra regionsamling for skolene i Den naturlige skolesekken
i Akershus nord, Hedmark og Oppland

Artikkel

Referat fra regionsamling for skolene Den naturlige skolesekken i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, 5. april 2019

Skranevatnet skole hadde invitert alle natursekkdeltakerne til å være med på skolens miljøfagdag 5. april. Et strålende tilbud, som vi tok imot med stor glede. 14 lærere fra 10 skoler deltok.

Artikkel

Referat fra nettverksamling for de videregående skolene i Den naturlige skolesekken, 4. april 2019

Referat frå nettverkssamlinga for deltakarar i vidaregåande skule i Den naturlege skulesekken, 4. april 2019.

 

 

Artikkel

Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Møre og Romsdal og sørlige del av Trøndelag, 2.-3. april 2019

Referat fra regionsamling for skoler i Den naturlige skolesekken fra Møre og Romsdal og sørlige del av Trøndelag

Artikkel

Referat fra regionsamling for skolene i Den naturlige skolesekken i Oslo, Akershus sør og Østfold, 2. april 2019

Referat fra regionsamling for skolene i Den naturlige skolesekken i Oslo, Akershus sør og Østfold.

 

 

 

Artikkel

Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Finnmark, Troms, Nordland og nordlige del av Trøndelag, 19.-20. mars 2019

Referat fra regionsamling for DNS-skoler i Finnmark, Troms, Nordland og nordlige del av Trøndelag.

Artikkel
regioner natursekken

Referat fra samling for eksterne aktører, 30. august 2017

Samlingen for eksterne aktører i Den naturlige skolesekken ble gjennomført 30. august 2017 i Miljødirektorates lokaler i Oslo. 29 deltagere som representerte 24 eksterne aktører deltok på samlingen.

Artikkel

Regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Oslo, Akershus og Østfold, 1. mars 2017

Den 1. mars møttes 40 lærere fra 19 grunnskoler til regionsamling i Den naturlige skolesekken for Oslo, Akershus og Østfold på Universitetet i Oslo.

Artikkel

Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Hedmark, Oppland og Akershus nord, 6. mars 2017

Andre regionale samling for skoler i Akershus nord, Hedmark og Oppland ble gjennomført mandag 6. mars på Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar. 28 lærere fra 13 barne- og ungdoms-skoler i regionen deltok. 

Artikkel

Nettverksamling for videregående skoler, 8. mars

Den 8. mars møttes 38 lærere fra 24 videregående skoler fra hele landet til nettverkssamling i Den naturlige skolesekken på Gardermoen, Park Inn Hotel.

Artikkel

Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, 15. mars 2017

27 lærere fra tilsammen 15 skoler møttes på Dragefjellet skole i Bergen, til vårens samling for skoler i Vestlandsregionen.  Skolelaboratoriet i Realfag var vertskap og derfra stilte Frede Thorsheim. Regionkontaktene i DNS, Olaug Vetti Kvam og Linda Mork-Knudsen hadde regien. I tillegg hadde vi med oss Karoline Mihle-Koller fra DNS sin gruppe på naturfagsenteret og Eli Munkebye, regionkontakt i DNS for skoler i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Artikkel

Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, 23.-24. mars 2017

Den regionale samlingen våren 2017 for DNS-skoler i de fire nordligste fylkene, ble gjennomført på Scandic Grand Hotell i Tromsø. Her deltok 50 lærere som representerte 24 skoler, 2 rektorer, samt en ekstern samarbeidspartner tilknyttet to av skolene.

Artikkel

Regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Telemark, Vestfold, Buskerud, Vest-Agder og Aust-Agder, 24. mars 2017

Snart er det igjen tid for regional samling i Den naturlige skolesekken

Artikkel

Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, 28.-29. mars 2017

Den regionale samlingen våren 2017 for DNS-skoler i Møre & Romsdal og Sør-Trøndelag ble gjennomført på campus NTNU, Ålesund. Her deltok 22 lærere som representerte 10 skoler. Samlingen var lagt over to dager, 28. -29. mars.

Artikkel
regioner natursekken

Referat fra nettverkssamling for videregående skoler 7. november 2016

Den 7. november 2016 samlet vi 52 deltakere fra 28 videregående skoler fra hele landet på nettverkssamling i Den naturlige skolesekken på Gardermoen Hotell Park Inn.

Artikkel

Referat fra regionsamling for skoler i nordre Nordland, Troms og Finnmark 8. november 2016

22 lærere fra 13 barne- og ungdomskoler fra den nordligste DNS-regionen deltok på samlingen som vi holdt på Nordnorsk Vitensenter i Tromsø. I tillegg møtte to rektorer opp og 2 eksterne samarbeidspartnere.

Artikkel
region - nordland nt

Referat fra regionsamling for skoler i Nord-Trøndelag og sørlige del av Nordland 9. november

Første regionale samling for skoler i fra sørlige Nordland og Nord-Trøndelag ble avholdt på Hell 9. november. Her møttes 21 lærere og en rektor fra 11 barne- og ungdomsskoler.

Artikkel
region - midt

Referat fra regionsamling for skoler i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag 22. november 2016

Det var samlet 19 lærere og de to regionkontakter, Olaug Vetti Kvam (region vest) og Eli Munkebye, på Skolelaboratoriet på NTNU. 

Artikkel
region - vestlandet

Referat fra regionsamling for skoler i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane 23. november

18 skoler var representerte på regional samling i Bergen i november. Samlinga var leiia av regionkontaktane Linda Mork-Knudsen og Olaug Vetti Kvam frå Skolelaboratoriet i realfag ved Universitetet i Bergen.

Artikkel
region - østlandetvest

Referat fra regionsamling for skoler i Buskerud, Telemark, Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder 2. november

Onsdag 2. november hadde region Sør-øst samling ved Høgskolen i Sørøst-Norge, avdeling Porsgrunn. 33 lærere fra 18 ulike skoler og en ekstern aktør deltok på samlingen. I tillegg deltok tre GLU-studenter som hadde praksis hos en av lærerne. Temaet for samlingen var tverrfaglig samarbeid.

Artikkel
region - ostlandet

Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Oslo, Akershus sør og Østfold 3. november 2016

Torsdag 3. november møttes 38 lærere og ledere fra 20 skoler til regional samling for Oslo, Akershus og Østfold på Universitetet i Oslo.

Artikkel
region - innlandet

Referat fra regional samling for barne- og ungdomsskoler i Hedmark, Oppland og nordlige Akershus 7. november 2016

Første regionale samling for skoler i Hedmark og Oppland ble gjennomført mandag 7. november på Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar. 28 lærere fra 13 barne- og ungdomsskoler i regionen deltok.

Nyhet
DNS-konferansen 2016: Opning ved Merethe Frøyland 8x5

Raud tråd gjennom oppstarten for Den naturlege skulesekken

– Viktig for oss å inspirere og motivere lærarar og skuleleiarar til å vidareføre jobben med å implementere utdanning for berekraftig utvikling på eigen skule, seier prosjektleiar Eldri Scheie.

Artikkel
region - midt

Vår 2016 Regional samling for skolene i Den naturlige skolesekken i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag

Regional samling ble holdt i Ålesund. Vi startet opp den 16. mars kl. 12 i lokalene til NTNU, Ålesund.  Denne første delen av samlingen hadde fokus på utforskende læring og utforskende undervisning.  

Artikkel
region - ostlandet

Vår 2016 Referat fra nettverksssamling for videregående skoler i Den naturlige skolesekken skoleåret 2015/2016

Torsdag 10.mars møttes 37 lærere og skoleledere fra 20 videregående skoler til nettverkssamling på Gardermoen.

 

Artikkel
region - innlandet

Vår 2016 Referat fra regional samling for skolene i Den naturlige skolesekken i Hedmark, Oppland

Andre regionale samling for skoler i Hedmark og Oppland ble gjennomført mandag 14. mars på Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar. 15 lærere fra 8 barne- og ungdomsskoler i regionen deltok.

Artikkel
region - østlandetvest

Vår 2016 Referat fra regional samling for barne- og ungdomsskoler i Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud

Torsdag 31.03.16 møtte 49 lærere fra 26 ulike skoler til regional samling i region Sør-Øst.  Samlingen fant sted ved Høgskolen i Sørøst-Norge, avdeling Porsgrunn.

 

Artikkel
region - vestlandet

Vår 2016 Referat fra regional samling for skolene i Den naturlige skolesekken i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane

Onsdag 9.mars møttes 28 lærere og skoleledere fra 13 skoler og 3 ansatte fra 4-H i Høgskolens Fyrrom.

Artikkel
region - ostlandet

Vår 2016 Referat fra regional samling for barne og ungdomsskoler i Oslo, Akershus og Østfold

Onsdag 9.mars møttes 41 lærere og skoleledere fra 22 skoler i Oslo, Akershus og Østfold på regional samling på Universitet i Oslo.

Artikkel
region - østlandetvest

Vår 2016 Referat fra regional samling for barne- og ungdomsskoler i Nordland, Nord-Trøndelag, Troms, Finnmark

Den regionale samlingen våren 2016 for DNS-skoler i de fire nordligste fylkene, ble gjennomført på Nord Universitetet, campus Bodø. Her deltok 45 lærere fra 22 skoler.

Artikkel

Høst 2015 Referat fra regional samling for barne- og ungdomsskoler i nordlige Nordland, Troms og Finnmark

28. oktober møttes 22 lærere fra 11 skoler i den nordligste delen av landet for å gjennomføre sin regionale samling i Tromsø.

Artikkel

Høst 2015 Referat fra regional samling for barne- og ungdomsskoler i Nord-Trøndelag og den sørlige delen av Nordland

Første regionale samling for skoler i fra sørlige Nordland og Nord-Trøndelag ble avholdt på Værnes 3. november. Her møttes 21 lærere og en rektor fra 11 barne- og ungdomsskoler.

Artikkel

Høst 2015 Referat fra regional samling for barne- og ungdomsskoler i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

Den regionale samlingen for Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal ble holdt på Skolelaboratoriet for realfag, ved NTNU, den 24. november 2015. Det møtte 23 lærere, og alle skolene var representerte. Samlingen ble holdt av regionens regionkontakt Eli Munkebye og Anja Gabrielsen som er regionkontakt for Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.

Artikkel

Høst 2015 Referat fra regional samling for barne- og ungdomsskoler i Hedmark og Oppland, mandag 23. november 2015

Første regionale samling for skoler i Hedmark og Oppland ble gjennomført mandag 23. november på Høgskolen i Hedmarks lokaler på campus Hamar. 16 lærere fra 8 barne- og ungdomsskoler i regionen deltok.

Artikkel

Høst 2015 Nettverksssamling for videregående skoler 6. november 2015

Nettverket for videregående skoler i Den naturlige skolesekken (DNS) samlet alle deltakerskolene fra hele landet på Gardermoen 6. november 2015. Totalt deltok 44 lærere, to representanter fra Naturfagsenteret, en regionkontakt fra Høgskolen i Hedmark og en ekstern foredragsholder fra FN sambandet.

Artikkel

Høst 2015 Referat fra regionsamling for barne- og ungdomsskoler i Oslo, Akershus og Østfold 4. november

Onsdag 4. november møttes 40 lærere og skoleledere fra 22 skoler i Oslo, Akershus og Østfold på regional samling på Universitet i Oslo.

 

Artikkel

Høst 2015 Referat fra regional samling for barne- og ungdomsskoler i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane

Onsdag 18. november ble det arrangert regionalsamling for skolene i region vest. Det kom til sammen 26 lærere fra 13 ulike skoler.

Artikkel

Høst 2015 Regional samling for barne- og ungdomsskoler i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

18. november ble 54 lærere fra 26 skoler fra region sør-øst ønsket velkommen til regional samling i Porsgrunn. Etter en gjennomgang av dagens program samt årshjulet for prosjektene, fikk Eide skole i Aust-Agder gratulasjoner og applaus for at de i høst fikk Utdanningsforbundets klimapris. Eide skole er et godt forbilde for andre skoler!

Artikkel

Nasjonal konferanse i Den naturlige skolesekken 2014

Onsdag 17. september inviterte Naturfagsenteret til årets konferanse i Den naturlige skolesekken. Konferansen ble avholdt i Georg Sverdrups hus på Universitetet i Oslo. Konferansen var for alle skoler som deltok i Den naturlige skolesekken 2014/2015.

Artikkel

Referat fra regional samling i Hedmark og Oppland

Tirsdag 24. mars 2015 ble det arrangert samling i Den naturlige skolesekken for barne- og ungdomsskoler i Hedmark og Oppland på Scandic Hotel, Hamar.

Artikkel

Referat fra regional samling Oslo, Akershus og Østfold vår 2015

Tirsdag 10. mars 2015 møttes 44 lærere fra 21 barne- og ungdomskoler i Oslo, Akershus og Østfold på samling i Den naturlige skolesekken.

Artikkel

Referat fra regional samling, Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane

Tirsdag 14. april 2015 kl. 10 - 16.00 var 28 lærere og en rektor samlet på regional samling på VilVite i Bergen.

Artikkel

Referat fra regional samling for DNS-skolene i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag 24.-25. mars

24.-25. april var 50 lærere fra 26 barne- og ungdomskoler lokalisert i de fire nordligste fylkene samlet i Tromsø.

Artikkel

Referat fra samling for videregående skoler i Den naturlige skolesekken

Onsdag 11. mars 2015 møtte nærmere 50 lærere fra videregående skoler i Den naturlige skolesekken på nettverkssamling på Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen.

Artikkel

Regional samling for barne- og ungdomsskoler i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

Torsdag 12. mars 2015 ble det arrangert regional samling i Den naturlige skolesekken på Nobel hotell, Molde.

Artikkel

Referat fra samling for Oppdragsskoler i Den naturlige Skolesekken, 16. mars i Trondheim

Mandag 16. mars 2015 ble det arrangert samling for Oppdragsskolene i Den naturlige skolesekken på Skolelaboratoriet, Realfagsbygget, NTNU. Temaet for dagen var faglig samarbeid, progresjon og undervisning for bærekraftig utvikling i lys av de tre perspektivene miljø, samfunn og økonomi.  Det ble både faglig og fagdidaktisk påfyll og tid til å jobbe med egne skoleprosjekter i løpet av dagen. I alt møtte det 14 lærere fra sju skoler. 

Artikkel

Referat fra regional samling for barne- og ungdomsskoler i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Onsdag 18. mars 2015 ble det arrangert regional samling for barne- og ungdomsskoler. Hovedtema var faglig samarbeid, progresjon og vurdering i undervisning for bærekraftig utvikling

 

Artikkel

Referat fra regional samling i Hedmark og Oppland

Tirsdag 24. mars 2015 ble det arrangert samling i Den naturlige skolesekken for barne- og ungdomsskoler i Hedmark og Oppland på Scandic Hotel, Hamar.

Artikkel

Referat fra regional samling, Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane

Tirsdag 14. april 2015 kl. 10 - 16.00 var 28 lærere og en rektor samlet på regional samling på VilVite i Bergen.

Artikkel

Referat fra regional samling for barne- og ungdomsskoler i Akershus, Oslo og Østfold

Onsdag 19.november var 51 lærere fra 25 barne- og ungdomsskoler i Akershus, Oslo og Østfold samlet til regional samling på Universitetet i Oslo. 

Artikkel

Referat fra regional samling for Hedmark og Oppland 6.november

Torsdag 6. november møttes i alt 20 skoler fra Hedmark og Oppland til regional samling i Den naturlige skolesekken, på Scandic Hotell Hamar.

Artikkel

Referat fra regional samling for Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Torsdag 23. oktober 2014, møtte 50 representanter fra skoler og organisasjoner, 24 skoler var representert de fleste med to deltagere på Høgskolen Telemark, Campus Porsgrunn

Artikkel

Referat fra regional samling for barne- og ungdomsskoler i Akershus, Oslo og Østfold

Onsdag 19.november var 51 lærere fra 25 barne- og ungdomsskoler i Akershus, Oslo og Østfold samlet til regional samling på Universitetet i Oslo. 

Artikkel

Referat fra regional samling for Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Torsdag 23. oktober 2014, møtte 50 representanter fra skoler og organisasjoner, 24 skoler var representert de fleste med to deltagere på Høgskolen Telemark, Campus Porsgrunn

Artikkel

Referat fra regional samling for Hedmark og Oppland 6.november

Torsdag 6. november møttes i alt 20 skoler fra Hedmark og Oppland til regional samling i Den naturlige skolesekken, på Scandic Hotell Hamar.

Artikkel
Eksterne aktører_eksempel

Samling for videregående skoler i DNS

Torsdag 27. mars hadde de videregående skolene nettverkssamling på Gardermoen.

Artikkel

Regional samling, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

Tirsdag den 18. mars inviteres DNS-skolene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal til den andre av de to regionale samlingene med Høgskolen i Sør-Trøndelag på Tingvoll.

Artikkel

Regional samling for barne- og ungdomsskoler i nordre Nordland, Troms og Finnmark

Det er regional samling for barne- og ungdomsskoler i nordre Nordland, Troms og Finnmark onsdag 2. april.

Artikkel

Regional samling for Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Tirsdag 25. mars inviteres DNS-skolene i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder til den andre av de to regionale samlingene med Høgskolen i Telemark.

 

Artikkel

Regional samling, Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane

Torsdag 20. mars inviteres DNS-skolene i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane til nettverkssamling med Høgskolen i Bergen.

Artikkel
VGS samling 30.11.13

Samling for Videregående skoler i DNS

Onsdag 30. oktober og torsdag 31. oktober hadde de Videregående DNS-skolene samling i Oslo. Tema på samlingen var klima-endringer og undervisning for bærekraftig utvikling.

Artikkel

Regional samling for DNS-skoler i Akershus, Oslo og Østfold

Torsdag 21. november deltok 26 lærere fra DNS- skoler i Akershus, Oslo og Østfold på nettverkssamling ved Naturfagsenteret, Blindern. 

Artikkel

DNS-samling i forbindelse med Naturfagkonferansen 2013 på Blindern

Fredag 18. oktober deltok lærere nesten 200 DNS skoler på samling i forbindelse med årets Naturfagskonferanse. Tema for samlingen var klima og utdanning for bærekraftig utvikling.