Ressurser

BU.klippet

Planlegg din egen undervisning for bærekraftig utvikling

Her har vi samlet et antall fagartikler og verktøy som kan brukes til å planlegge undervisning for bærekraftig utvikling. Ressursene er knyttet til de ulike perspektivene: flerfaglig undervisning, utforskende undervisning, læringsarena, og samarbeid med eksterne aktører.

Eple

Bærekraftige produktvalg

Undervisningopplegg der elevene får jobbe utforskende omkring temaet bærekraftig utvikling. Undervisningen er strukturert etter 5E-modellen.

økologiske håndavtrykket hand print

Øk ditt økologiske håndavtrykk!

Vi etterlater alle et økologisk fotavtrykk, men hva kan vi gjøre for å minske det og øke det økologiske håndavtrykket vårt. Elevene får jobbe utforskende omkring temaet bærekraftig utvikling.

Artikkel
Bærekraft

Bærekraft

FN-sambandet og UNICEF Norge har utviklet et tverrfaglig undervisningsopplegg til 7. trinn om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Artikkel
Miljøstatus

miljøstatus.no

Miljøstatus gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling presentert i en sammenheng.

Artikkel
miljølære.no

miljølære.no

Miljolare.no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling. Nettstedet inneholder aktiviteter som elever kan gjennomføre i sine nærområder. Resultatene av undersøkelsene legges inn i en felles database som gjør det mulig å sammenligne egne og andres observasjoner.