Ressurser

BU-sirkler_avlang

Planlegg din egen undervisning for bærekraftig utvikling

Her har vi samlet fagartikler og verktøy som kan brukes til å planlegge undervisning for bærekraftig utvikling. Ressursene er knyttet til de ulike perspektivene: flerfaglig undervisning, utforskende undervisning, læringsarena og samarbeid med eksterne aktører.

Grønne greier

Innføring i bærekraftig utvikling

Felles lesing og samtaler om teksten kan gi elevene en begynnerforståelse av bærekraftig utvikling.

Eple

Bærekraftige produktvalg

Undervisningopplegg der elevene får jobbe utforskende om temaet bærekraftig utvikling.

økologiske håndavtrykket hand print

Øk ditt økologiske håndavtrykk!

Hva kan vi gjøre for å minske det økologisk fotavtrykket og øke det økologiske håndavtrykket vårt?

Artikkel
Bærekraft

Bærekraft

FN-sambandet og UNICEF Norge har utviklet et tverrfaglig undervisningsopplegg til 7. trinn om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Artikkel
Miljøstatus

miljøstatus.no

Miljøstatus gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling presentert i en sammenheng.

Artikkel
miljølære.no

miljølære.no

Miljolare.no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling. Nettstedet inneholder aktiviteter som elever kan gjennomføre i sine nærområder. Resultatene av undersøkelsene legges inn i en felles database som gjør det mulig å sammenligne egne og andres observasjoner.