Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Tre skoler ble årets UBU-prisvinnere

På årets DNS-konferanse ble UBU-prisen delt ut for første gang. Årets vinnere var Steigenskolen Nordfold, Farsund ungdomsskole og Blindern videregående skole. Regionkontaktene nominerte aktuelle kandidater fra sin region. Juryen valgte ut tre vinnere fra henholdsvis barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole.

Alle de tre skolene har til felles at de har lagt opp til god undervisning for bærekraftig utvikling. Med utgangspunkt i sine prosjekter har skolene lykkes med å få frem at bærekraftig utvikling handler om sosiale forhold, økonomiske hensyn og miljøfaktorer. Tverrfaglig og utforskende undervisning har bidratt til elevenes handlingskompetanse – og prosjektene har vist god progresjon i løpet av perioden skolen har deltatt i Den naturlige skolesekken.

Vi gratulerer alle de tre skolene med UBU-pris!

Se diplomene og les juryens begrunnelse her:

Diplom for UBU-pris, Steigenskolen Nordfold Diplom for UBU-pris, Farsund ungdomsskole Diplom for UBU-pris, Blindern vgs