Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Med "Plasta Bolognese" på menyen

Elever disker opp med en uappetittlig kunstutstilling laget av søppel fra Mossestrendene.

Plasta Bolognese klippet

«Marin forsøpling» har de kalt utstillingen som er satt opp i det koselige stabburet på Alby gård. Det første som møter deg er et bord dekket med presenning til duk, gamle plastkrus og asjetter med skår i. På menyen står retten «Plasta bolognese». Ved første øyekast kan retten virke fristende, men vi mennesker forstår fort at dette ikke er mat. Så heldige er ikke sjøfugler, dyr og fisk som svelger søppelet før de tenker. På Reier, Hoppern og Verket skole har de arrangert strandryddedag i mange år og har tatt inn over seg hvor stort problemet med marin forsøpling er blitt. Dette syntes de at folk måtte få øynene opp for, slik at vi kan gjøre noe med det. Derfor laget de i år denne kunstutstillingen der elevene med veiledning fra lærere på kunst- og håndverksfag har formet ulike uttrykk som får folk til å våkne. Elevene viser med sterke bilder, ord og skulpturer hvordan vi mennesker griser til naturen slik at både dyr og mennesker kan skade seg og i verste fall dø av alt søppelet.

fisk plast.dyr

Elevene har vært utrolig kreative og laget et mangfold av utstillinger som tvinger deg til å tenke. På et bord er det plassert ulike plastgjenstander fra havet sortert i ulike glass, der man skal gjette hva dette er. Vi blir overrasket over hvor mye Q-tipspinner og patronhylser de hadde funnet og som var skylt i land på stranden. Over bordet med plastgjenstandene har elevene laget plakater med tydelig budskap om hvordan man kunne unngå at Q-tips havnet i havet. Ikke kast i do! Bruk søppelbøtta!

gjetthva

Bak de kunstneriske uttrykkene forstår vi at det ligger mye refleksjon. Elevene og lærerne får frem at vi har et problem, men også at det nytter å gjøre noe. Det viser de blant annet med en plakat med bilder fra Mumbai Beach. Her har 150 frivillige gått sammen og ryddet den 4 kilometer lange stranden. Den var fullstendig dekket av søppel, men var etter ryddingen igjen et vakkert syn og et godt sted å være.

mumbai   

«Marin forsøpling» er et prosjekt som har fått støtte og veiledning gjennom Den naturlige skolesekken. Det siste skoleåret har vi i DNS hatt spesielt fokus på arbeid med sammensatte problemstillinger for å skape dybde- og helhetsforståelse for hva bærekraftig utvikling innebærer. Elever fra Hoppern ungdomsskole har drøftet slike problemstillinger ved å skrive leserinnlegg og artikler. Her tok de blant annet opp «Forbrukerdilemmaet» omkring bruk av plast. Elevene har forstått at plast er et problem som vi må gjøre noe med, men at dette ikke er en enkel sak. Plast har blitt så utbredt fordi det er et materiale med svært mange bruksområder. Det hjelper oss blant annet å konservere mat, gir muligheter for bedre hygiene og brukes i nesten alt vi omgir oss med i dag. Det ville få store økonomiske og sosiale konsekvenser dersom vi sluttet å bruke plast i morgen.

BU modellen

Denne utfordringen presenterte vi for de yngre elevene da vi var på besøk på Reier skole, en av skolene som bidro til utstillingen: «Kan vi slutte å bruke plast i morgen?» Noen elever kikket bort på drikkeflaskene sine – de var jo av plast.. Så var det en som utbrøt at «det er jo plast i stolen også!». Lærerne rapporterer om flere strakstiltak som er blitt satt i verk i hjemmene etter kunstprosjektet. Som en elev på 8. trinn fortalte: «Vi fikk søppelbøtte på badet etter at mamma hørte om all Q-tipsen vi fant.»