Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Japansk besøk til Den naturlege skulesekken

Ville læra om utdanning for berekraftig utvikling.

Masahiko Ota saman med Eldri Scheie og Majken Korsager frå Naturfagsenteret. Foto: Naturfagsenteret

Masahiko Ota frå universitetet i Kyushu (Kyutech) besøkte Naturfagsenteret for å læra om undervisning for berekraftig utvikling. Ota er 准教i global utdanning ved Kyutech, noko som omtrent tilsvarar fyrsteamanuensis i vårt system.

Saman med ein kollega, som dessverre var sjuk då dei skulle besøkja Naturfagsenteret, hadde Ota vore på ei vekes studietur i Norge for å få impulsar til korleis dei kunne betra undervisninga ved sitt eige universitet.

– Inntrykket mitt etter å ha besøkt norske skular på fleire nivå, er at i Norge er det meir rom for at elevane deltek i diskusjonar enn det som er vanleg hjå oss, sa han.

Han var òg interessert i korleis prosjekta i DNS var involverte i fleire fag samstundes.

– I Japan er undervisninga i større grad knytt til læreboka, og hovudfokuset i vidaregåande er å førebu elevane på å få ein god eksamen slik at dei kan koma seg vidare i utdanningssystemet.

Leiar av DNS, Eldri Scheie, sette pris på besøket.

–Sjølvsagt var det ikkje berre oss han besøkte, men det er hyggjeleg at folk som kjem så langveges frå for å høyra om arbeidet vårt. Det viser at vi har noko å fortelja som det er interessant å høyra om.