Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Ramberg skole i Moss satser på undervisning for bærekraftig utvikling

Ramberg skole i Moss er med i Den naturlige skolesekken. Rektor Anne Merete Johannessen ønsker at hele lærerkollegiet skal vite om skolens DNS prosjekt slik at de blir inspirert til å delta i arbeidet med å utvikle skolens elever kompetanser for bærekraftig utvikling. Mandag 2.mai var Naturfagsenteret derfor invitert til å holde seminar for hele lærerkollegiet.

lærere Ramberg Etter en teoretisk oppstart der lærerne fikk innføring i bærekraftig utvikling og utdanning for bærekraftig utvikling ble lærerne introdusert til håndavtrykks-aktiviteten. Det ble mye engasjement og diskusjon når alle skulle bestemme seg for en egen handling som kunne bidra til bærekraftig utvikling. Hva trenger vi av kunnskap ferdigheter og holdninger for å handle, og hva trenger elevene våre?

 

På Ramberg skole har de dette skoleåret arbeidet med et prosjekt de kaller Landart. Gjennom prosjektet har elever på 5.trinn fått bruke kunst og kultur som verktøy for læring i naturfag, matematikk og samfunnsfag. Det meste av undervisningen har blitt gjennomført i skolens nærområde i landskapet rundt Galleri F15 som har et særegent biotopisk miljø. Elevene har arbeidet ute i naturen med visuell kunst som innfallsvinkel.

Vi håper denne måten å jobbe på har bidratt til å utvikle deres skapende evner, ferdigheter, vekke deres nysgjerrighet og derigjennom øke deres kompetanse om bærekraftig utvikling sier Hanne Løkka kulturrådgiver i Moss kommune.

Dette skoleåret har tre lærere fra Ramberg skole tilknyttet 5. trinn og to kunstnere fra Punkt Ø vært involvert i prosjektet.  Neste år ønsker vi fler med på laget, sier en engasjert rektor Anne Merete Johannessen. Ramberg skole er sertifisert som miljøfyrtårn og bærekraftig utvikling er viktig arbeid for hele skolen vår, for alle lærere, i alle fag. I tillegg er prosjektet et viktig bidrag til å styrke kommunens realfagssatsning, da Moss kommune nå har blitt Realfagskommune.