Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Lødingen ungdomsskole har satt opp en vindmølle på sitt uteområde

Lødingen ungdomsskole er nå inn i 3. året i sitt DNS-prosjekt. De har dette året fått opp en «energibu» med vindmølle. Denne gir gode muligheter for å arbeide utforskende med problemstillinger knyttet til fornybar elektrisk energi. Elevene arbeider med oppgaver som har fokus på å belyse ulike sider ved vindkraftutbygging og i hvilken grad vindkraft kan ha sin plass i en bærekraftig utvikling.

  • IMG_1386
  • IMG_1394
  • IMG_1403
  • IMG_1404

Lødingen ungdomsskole har et uteområdet som kalles Furunåla. Stedet ligger idyllisk til med sjøen/fjæra på ene siden og et område med skog og myr på andre siden. På stedet er det en stor grillbu, to store gapahuker, en stor sittegruppe rundt en bålplass (ute), et naust med kanoer, kajakker og det siste tilskuddet er en «energibu» med vindmølle. Skolen har utviklet mange faglige og tverrfaglige undervisningsopplegg som er tilpasset leirstedet, området rundt, årstidene og de enkelte klassetrinnene. Til de ulike undervisningsoppleggene er det utarbeidet «oppdragsark» som gjør at elevene kan arbeide med utforskende oppgaver.

Denne dagen er det 10. trinn som er ute med sine to entusiastiske lærere. Klassen deles i flere grupper og de rullerer mellom de ulike postene. Mens en gruppe er ute å padler jobber de andre seg gjennom ulike poster med hver sine oppgaver/oppdrag. På en av postene gjøres målinger av strøm, spenning og effekt fra batteriene som er koblet til vindmølla. Denne dagen er det nesten vindstille, så vindmølla går ikke rundt, men likevel er det flere konkrete målinger og utregninger som kan gjøres. Og hvordan var dette med seriekobling og parallellkobling? Er de to batteriene seriekoblet? Eller er de parallellkoblet. Hvor stor spenning tror de det er mellom to poler på batteriet? Hvor mye strøm bruker lampa? Elevene noterer og tar med seg resultatene tilbake til skolen for å arbeide videre med dem. Senere en dag når det virkelig blåser, skal de ta en ny tur ut hit for å sjekke hvordan strømproduksjonen er da. De har tidligere på skolen jobbet med vindkraft generelt og med vindmøllene på Frøya spesielt. En del av dette arbeidet går ut på å vurdere ulike positive og negative sider ved vindkraftutbyggingen på Frøya.

  • IMG_1371
  • IMG_1381
  • IMG_1389
  • IMG_1402

Senere på dagen kommer en stor gruppe elever som har valgfag friluftsliv (2/3 av skolens elever har friluftsliv som valgfag!). Energibua er ikke ferdig, så en gruppe av disse elevene tar fatt på å legge det siste av panel på den ene veggen. En annen gruppe er ute på natursti, mens en tredje gruppe fyrer opp bål og gjør klart til at alle skal lage seg middag ute.

Over det hele lyser en strålende høstsol mens fjellene ligger med snødekte topper og speiler seg i fjorden utenfor. En fantastisk dag ved det flotte uteområdet som alle i Lødingen kjenner som Furunåla. Takk til elever og lærere for en strålende dag!