Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Den naturlige skolesekken om "Faglig læringsutbytte gjennom Læring i friluft" for Friluftsrådenes Landsforbund (FL)

Onsdag 16.mars hadde Den naturlige skolesekken foredrag på Friluftsrådenes Landsforbund (FL) sin årlige samling «Læring i friluft 2016».

FL 16.mars

Deltakerne på samlingen kom fra ulike friluftsråd rundt om i Norge, som alle jobber med læring i friluft. De kurser både lærere og elever i kommunene, fra skole, barnehage og SFO. Tema for årets samling var revisjonen av idematerialet for Læring i friluft. 

Fokus i foredraget fra Den naturlige skolesekken var» Faglig læringsutbytte gjennom Læring i friluft». Deltakerne fikk innføring i læringsteori omkring utforskende undervisning og 5E-modellen, forskning om læring og evalueringer fra Den naturlige skolesekken. Med bakgrunn i praktiske eksempler fikk de innspill til hvordan gripe fatt det videre arbeidet med revidering og utarbeiding av uteundervisningsopplegg.

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) arbeid et viktig bidrag til å implementere Klima- og miljødepartementets ferske Stortingsmelding 18, Friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet, der et av de nasjonale målene er: «Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge» kap. 2.1. s12