Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Ludvigsen-utvalget løfter fram Frederik II videregående skole

Ludvigsen-utvalget har overlevert utredningen sin til kunnskapsministeren og peker på prosjektet Miljøforsk ved Frederik II videregående skole.

Gjennom deltakelse i Den naturlige skolesekken ved Naturfagsenteret har lærerne ved Frederik II videregående skole utviklet Miljøforsk ved skolen. Ludvigsen-rapporten omtaler prosjektet og trekker frem elementer som flerfaglighet, bruk av ulike læringsarenaer og samarbeid med aktører utenfor skolen for å bygge elevenes kompetanser for fremtiden. Dette er spesielt fagovergripende kompetanser knyttet til bærekraftig utvikling. 

Elevenes læring

Elevenes læring utvikles ved at de får mulighet og tid til å ta i bruk fagovergripende kompetanser og får tid til å reflektere over det de har lært. Å se kompetansemålene i sammenheng, slik som alle prosjektene i Den naturlige skolesekken gjør, er viktige betingelse for å få tid til å gå i dybden. Dette stiller krav til lærernes måte å jobbe på fordi det fordrer en felles læreplananalyse og samarbeid på tvers. I Den naturlige skolesekken gis det både kompetanseheving, nettverksarbeid og frikjøp av lærere til slikt arbeid.

Elevene arbeidet med temaer som byplanlegging, økologi, teknisk funksjonalitet, lokalt klima og verdier knyttet til helse og livskvalitet. Mot slutten av prosjektet deltok elevene i et møte om reguleringsplanen med kommunen. Elevene arbeidet med temaer som byplanlegging, økologi, teknisk funksjonalitet, lokalt klima og verdier knyttet til helse og livskvalitet. Mot slutten av prosjektet deltok elevene i et møte om reguleringsplanen med kommunen.

Flerfaglige temaer

Ludvigsen-utvalget sier at bærekraftig utvikling er ett av tre flerfaglige temaer som er særlig viktige i fremtidens skole og som må være tydelige i læreplanverket, de andre to er det flerkulturelle samfunnet og folkehelse og livsmestring. 

Utvalget sier også at «flerfaglig organisering av sentrale kompetanser kan være en måte å ivareta dybdelæring på i betydningen forståelse av sammenhenger.»

I løpet av året har skolen også jobbet med en rekke andre flerfaglige prosjekter, blant annet gjennom Lektor2-ordningen ved Naturfagsenteret. Her fokuserer skolen spesielt på skole-bedrift-samarbeid.
I løpet av året har skolen også jobbet med en rekke andre flerfaglige prosjekter, blant annet gjennom Lektor2-ordningen ved Naturfagsenteret. Her fokuserer skolen spesielt på skole-bedrift-samarbeid.

  • Fredrik II reguleringsplanmøte
  • Fredrik II energiposter
  • Fredrik II Borregaard
  • Fredrik II solcellebil
  • Fredrik II vannkraft bekk
  • Fredrik II vannkraft
  • Fredrik II vindmølle
  • Fredrik II vindmølle 2