Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Nasjonal konferanse 2011

Konferansen UTVIDede læringsrom ble holdt på Grand Hotel i Oslo 1. november. Stor deltakelse, inspirerende fellesforedrag og aktualiserte parallellsesjoner ble godt mottatt. Statssekretær Heidi Sørensen deltiok og uttrykte stor begeistring for Den naturlige skolesekken.

Anders Isnes, nå nestleder ved Naturfagsenteret, vektla i åpningen de mange varisjonsmulighetene i det utvidede læringsrommet. Han viste til en kommende strategiplan for utdanning for bærekraftig utvikling, som vil oppfordre til å sette UBU på dagsorden i skoler og lærerutdanningene. Anders viste også til Strategi for styrking av realfag og til St. melding nr 22: Undomstrinnet, hvor det presiseres at opplæringen skal bli mer variert og ta i bruk et større spekter av læringsarenaer.

Anders Isnes og Heidi Sørensen. Foto: Anne Elisabeth Scheen Anders Isnes og Heidi Sørensen. Foto: Anne Elisabeth Scheen

Vibeke Giæver Melhus fra Setermoen skole i Bardu kommune ga et innholdsrikt foredrag om "Bjørnen som læremester". Lærerne som har deltatt har gjennom prosjektet fått mange positive tilbakemeldinger fra elever, foreldre og lokalsamfunn. Elevene har fordypet seg i et emne, men også nådd mange mål i enkeltfag. Elevene har vært svært motiverte, selvstendige og ansvarlige i gjennomføringen. De har oppnådd en større forståelse for det de har jobba med og blitt kunnskapsformidlere for andre elever, lærere og lokalsamfunnet.

Statssekretær Heidi Sørensen var svært begeistret for Den naturlige skolesekken som hun var med å ta initativ for noen år siden. Hun roste elevpresentasjonene fra Tolga skole og viste relevante eksempler fra hele landet med et stort engasjement. Statssekretærens  foredrag om læringsarenaer utenfor skolen er lagt i lenken til høyre.

Tolga skole, ved rektor Per Sindre Killingmo og to elever fra 10. trinn viste forsamlingen hvordan skolen jobber målrettet med bærekraftig utvikling ved å ta i bruk mange læringsarenaer og samarbeid med lokale aktører.

Parallellsesjonene etter lunsj ble holdt av rektor Lars Ligaarden fra Snertingdal skole (P3), Frode Falkenberg fra Skolelaboratoriet i Realfag ved UiB (P2) og Ingunn fjørtoft fra Høgskolen i Telemark (P1).

Merethe Frøyland fra Naturfagsenteret ga dagens tema en større dybde ved å gå inn i "Læring ved bruk av ulike læringsarenaer med blikk på forskningsbasert kunnskap".

Dag O. Hessen avsluttet dagen med et dagsakutelt tema om "Hvor sikker er kunnskapen om miljøspørsmål. Hva er sant?".

Er bakgrunnsstoff for