Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Nytt samarbeid med høgskoler

Naturfagsenteret har gjennom prosjektet Den naturlige skolesekken opprettet regionale kontakter ved 5 høgskoler. De regionale kontaktene vil bidra til å styrke prosjektet regionalt med veiledning ut mot praksisfeltet.

Naturfagsenteret inviterte i vår universitet og høgskoler med lærerutdanning til å søke om midler til en 20% stilling ved institusjonen i samarbeid med prosjektet Den naturlige skolesekken. Stillingen gjelder for skoleåret 2011-2012. De regionale kontaktene vil inngå i et nasjonalt samarbeid om prosjekter i DNS. I lenken til høyre er det vedlagt en arbeidsbeskrivelse for regionskontaktene.

Høgskoler som er med i nettverket

  • Høgskolen i Hedmark
  • Høgskolen i Nord-Trøndelag
  • Høgskolen Stord/Haugesund
  • Høgskolen i Sør-Trøndelag
  • Høgskolen i Telemark


Gjennom regionale nettverk ved høgskolene ønsker prosjektet DNS å videreutvikle en arbeidsform som bidrar til at fagene blir mer relevante med lokale problemstillinger.

De regionale kontaktene ved høgskolene vil stille opp som veiledere for skolene i sin region og invitere til regionale samlinger og praksisbesøk. Lærerutdanningene kan gjennom dette prosjektet også formidle utdanning for bærekraftig utvikling.