Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Skoler med støtte fra Den naturlige skolesekken 2011

For skoleåret 2011-2012 har 94 skoler fått tildelt opp til kr 50 000,- fra Den naturlige skolesekken for å bruke nærmiljøet aktivt i undervisningen.

Mange skoler fra hele landet søkte våren 2011 om midler fra Den naturlige skolesekken. Felles for søknadene er et ønske om å integrere ulike læringsarenaer inn i undervisnignen. Den naturlige skolesekken har som kriterier bruk av nærmiljøet, aktive elever som blir involvert i utforsknede arbeidsmåter og bærekraftig utvikling, flerfaglige opplegg og øvelse på grunnleggende ferdigheter. Uteundervisningen skal integreres inn i ordinær undervisning og vurdering skal synliggjøres. Skoler med støtte for skoleåret 2011-2012 ligger i lenken til høyre.

Referansegruppe i Den naturlige skolesekken fikk før sommeren også tildelt midler fra prosjektet. Medlemmer som fikk tildelt midler var Den Norske Turistforening, Hamar Naturskole, Norsk Ornitologisk Forening, Skogbrukets kursinstitutt, Friluftsrådenes Landsforbund og Norges Naturvernforbund.

Søppelhåndtering! Søppelhåndtering!