Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Regionale samlinger

Naturfagsenteret inviterer skoler i DNS 2010/2011 til regionale samlinger i februar/mars 2011. Referansegruppa og tilhørende lokale organisasjoner i DNS inviteres til å delta som observatører. Skoler i ulike regioner deltar ved samlingen som ligger nærmest skolen.

Skoler i ulike regioner deltar ved samlingen som ligger nærmest skolen. Samlingene vil være fra kl 10-17 den aktuelle dagen.

For barne- og ungdomsskoler

Bergen: 1. februar 2011, Clarion Hotell Admiral, C.Sundtsgate 9, 5004 Bergen. Påmeldingsfrist 18. januar 2011

Trondheim: 2. februar 2011, Brittania Hotell Trondheim, Dronningensgt 5 7401 Trondheim. Påmeldingsfrist 18. januar 2011

Oslo: 16. februar 2011, Thon Hotel Ullevaal Stadion, Sognsveien 77. Påmeldingsfrist 1. februar 2011

Bodø: 9. mars 2011. Påmeldingsfrist 15. februar 2011 - AVLYST!

 

For Vg1

Gardermoen: 17. februar 2011. Radisson Blu Airport Hotel. Påmeldingsfrist 1. februar 2011.

 

Temaer som vil bli tatt opp på samlingene

Bærekraftperspektivet

Flerfaglighet

Eksempler på flerfaglige prosjekter med bruk av grunnleggende ferdigheter

Veiledning på skoleprosjekter

 

Forberedelse for skolene

Alle skoler forbereder seg på et kort muntlig innlegg (ca. 5 min, ikke pp) om sitt prosjekt til gruppearbeidet. Dette bør inneholde mål, undervisningsinnhold og forventa læringsutbytte for elevene. Alle skoler bes også om å formulere 3 problemstillinger i tilknytning til undervisningsopplegget som dere ønsker innspill og diskusjoner rundt. Problemstillingene må formuleres skriftlig (maks 1 A4 side) og tas med på samlingen i 20 eksemplarer (fyll inn mal vedlagt ”Problemstillinger til regionale samling”). Det er dette som vil bli tatt opp på gruppearbeidet.

To lærere fra hver skole inviteres. Naturfagsenteret dekker billigste reisemåte og serverer lunsj ved samlingene.

Påmelding med navn, e-post og skoletilhørighet til post@natursekken.no. Se frister over.