Hopp til hovedinnhold

Bjørneparken Rovdyrsenter

Bjørneparken Rovdyrsenter logo
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2015/2016 og 2016/2017
Trinn: 5-7
Fag: Naturfag og samfunnsfag
Type: Naturveiledning med for – og etterarbeid

Bjørneparken Rovdyrsenter inviterer alle femteklasser i Sør-Norge til en spennende og lærerik dag med fokus på de ulike rovdyrene i Norge. Rovdyrskolen har kompetanse, områder og utstyr som kan gjøre undervisningen levende og konkret. Naturveileder fra sentret formidler fagstoffet ved å la elevene lære om rovdyrene på en unik måte gjennom sansing og opplevelse. Elevene får oppgaver som oppfordrer dem til å tenke selv.

Bjørneparken Rovdyrsenter

Rovdyrskolen tilbyr et tverrfaglig undervisningsopplegg som bygger på flere mål i læreplanen. Rovdyrskolen skal gi nyansert, lettfattelig informasjon vedrørende store rovdyr. Formålet er å dempe og forebygge frykt for rovdyrene, samtidig skal barna få belyst rovdyrsaken i et bredere perspektiv. Hovedpunktene det vil informeres om er økologi, adferd og konflikt.

Opplegget er gratis og det tilbys to modeller: rovdyrskole ved senteret og rovdyrskole på skolene.

Bjørneparken Rovdyrsenter

 

 
 
 

Nettressurser