Hopp til hovedinnhold

Namsskogan rovdyrsenter

namskogan logo
Nettadresse: http://rovdyrsenter.no
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2014/2015 og 2015/2016

Trinn: 1-4, 5-7
Fag: Naturfag, norsk og kroppsøving
Type: Naturveiledning og undervisningsopplegg

Namsskogan Rovdyrsenter skal formidle politisk nøytral informasjon om rovdyrenes økologi og adferd samt alle sider med det å ha rovdyr i naturen gjennom rovdyrskolen. Rovdyrskolen har to modeller: Undervisningsopplegg i parken eller besøk ut til skolene. De har utviklet prosjektet Bærekraft og Rovdyr (BæR) og prøvd ut undervisning med naturveiledning i skolens nærområde for 942 elever fra Sandnessjøen i nord til Meldal i sør.

Namsskogan Rovdyrsenter

Rovdyrsenteret skal jobbe for å fremme toleranse og forståelse for at det finnes ulike syn innen rovdyrsaken gjennom prosjektet Bærekraft og Rovdyr (BæR). Ved å ta utgangspunkt i rovdyrene kan elever lære om naturens kompliserte samspill og om hvordan små endringer i naturen kan skape store ringvirkninger.

BæR har som overordnet mål at Rovdyrsenteret gjennom prosjektet skal bidra til økt tverrfaglig kunnskap innen naturfaglige, samfunnsmessige og geografiske emner. Senteret skal gjennom prosjektet bidra til å belyse etiske problemstillinger knyttet mot bruk av naturresurser, hvor naturens bærekraft står sentralt. Den brede tilnærmingen skal gi elever og lærere en bedre forståelse av sammenhenger i naturen, hvilken rolle rovdyrene spiller i det hele, og hvordan det påvirker oss. Over tid har BæR som mål å gi elever et styrket grunnlag for selv å gjøre seg opp personlige meninger innen naturfaglige spørsmål.