Hopp til hovedinnhold

Oslofjorden Friluftsråd

Oslofjordens friluftsråd logo
Beskrivelse:

Leppefisk i laksenæringen på godt og vondt

Tildelt midler: 2014/2015
Trinn: 5–7, 8–10
Fag: Mat og helse, naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og norsk
Type: Undervisningsopplegg

Oslofjordens Friluftsråd har utviklet og prøvd ut et undervisningsopplegg om leppefisk i samarbeid Havforskningsinstituttet (IMR) som er bestandsansvarlig for leppefisk på Skagerrakkysten. Fire skoler og ca 180 elever har deltatt i utprøvingen. Elevene som har vært med i prosjektet har lært om Norges nest største eksportvare, oppdrettslaks, og sett på noen av de miljøutfordringene som er knyttet til produksjonen av laks. I denne sammenheng har lakselus og bruken av leppefisk hatt hovedfokus.

måling av leppefisk Målet med undervisningsopplegget er å gi elevene kunnskap om hvordan leppefisk brukes for å bekjempe lakselus i oppdrettsnæringen og hvordan ulike bestander av leppefisk påvirkes av et omfattende uttak. Elevene får dermed ulike tilnærminger til kunnskap om bruk og overforbruk av havets resurser og hvordan det påvirker arter og økosystemer. Elevene vil få førstehånds erfaring med hvordan en forsker jobber i felt. Undersøkelsene elevene gjør vil også være et direkte bidrag til forvaltningsforskning på leppefisk i et område hvor bestander av leppefisk beskattes hardt.

Undervisningsopplegget er anvendelig for skoler over hele landet. Det gir en god og grundig innføring i de mest sentrale problemstillingene knyttet til bruken av leppefisk og hvilke konsekvenser det har for natur og miljø.

 

Fremmede arter

Tildelt midler: 2012/2013
Trinn: 5–7,  8–10
Fag: Naturfag og samfunnsfag
Type: Undervisningsopplegg

Oslofjordens Friluftsråd har i samarbeid med Naturhistorisk museum utarbeidet og prøvd ut et undervisningsopplegg om fremmende arter i norsk natur. Målet med undervisningsopplegget er at elevene skal få en grundig innføring i omfanget av fremmende arter i Norge og hvilke konsekvenser dette har for biologisk mangfold. Elevene lærer om hvordan artene ble innført til Norge samt hva elevene selv kan gjøre for å hindre spredning av fremmede arter i norsk natur.

 

Oslofjorden friluftsråd fremmede arter  

 

Undervisningsopplegget er anvendelig for skoler over hele landet. Elevene får både en teoretisk- og en praktisk tilnærming til problemstillinger rundt tema. Dette kan være med på å øke bevisstheten for viktigheten av å ta være på norsk natur og biomangfold for fremtiden.

Levende vassdrag

Tildelt midler: 2012/2013

Trinn: 1-2, 3-4, 5-7 og 8-10
Fag: Naturfag, samfunnsfag, norsk og kroppsøving
Type: Undervisningsopplegg

Levende Vassdrag omfatter aktiviteter om vann og vassdrag for barne- og ungdomsskolene i Oslo og Bærum. På nettsiden finner du informasjon om elvene, undervisningsopplegg knyttet til feltundersøkelser, forskningsoppgaver og elveadopsjon, og om hvordan du kan delta i skolekonkurransen. Prosjektet er utviklet av Oslofjordens Friluftsråd og Oslo Elveforum.

Levende vassdrag bilde  

I Oslo er de i alt 56 skoler som er knyttet til ordningen elveadopsjon. Hovedmålet med ordningen er at skolene på ulike trinn skal gjennomføre faste besøk til sine elvestrekker i nærmiljøet for å:

- oppleve og bli kjent med natur- og kulturverdiene

- ta hensyn til planter, dyr og kulturminner

- melde fra om ulovlig forurensning og holde vann og strandkanter fri for søppel

Marin forsøpling

Tildelt midler: 2012/2013
Trinn: 5-7
Fag: Naturfag, samfunnsfag og matematikk
Type: Undervisningsopplegg

Marin forsøpling er et globalt problem som stadig vokser. Avfall på avveie i våre hav og fjorder har sin opprinnelse fra mange ulike menneskelige aktiviteter, og det marine søppelet føres med havstrømmene på tvers av landegrenser. Konsekvensene av det marine søppelet har en rekke uheldige konsekvenser for både helse og miljø.

Marin forsøpling  

Oslofjordens Friluftsråd har utviklet og prøvd ut et undervisningsopplegg hvor elevene får både en teoretisk- og en praktisk tilnærming til problemstillinger rundt tema marin forsøpling. Undervisningsopplegget som er utviklet er anvendelig for skoler over hele landet.

 

 

 
 
 

Nettressurser