Hopp til hovedinnhold

Friluftsrådet for Lindesnesregionen

Friluftsrådet for Lindesnes logo
Nettadresse: http://iflir.no/
Beskrivelse:

Tildelte midler: 2012/13

Trinn: 5-7
Fag: Naturfag og kroppsøving
Type: Undervisningsopplegg

«Vi forsker på strandkrabbe» er et undervisningsopplegg om forsking på strandkrabber utarbeidet og prøvd ut av Friluftsrådet for Lindesnesregionen i samarbeid med Sprangereid skole. Bakgrunnen for opplegget var et oppdrag fra Havforskningsinstituttet til elevene i kommuner som deltar i prosjektet ”Aktiv forvaltning av marine verdier i kystsonen”.

Friluftsrådet i Lindesnes bilde  

Strandkrabben er i mange deler av verden en trussel mot det biologiske mangfoldet, men er naturlig hjemmehørende hos oss. Selv om barn fisker mengder av strandkrabber hver sommer, gjøres det lite forskning i Norge på strandkrabbene. Målet er at elevene gjennom arbeidet skal få mer kunnskap om strandkrabben som art og få kjennskap til hvorfor det er viktig med forskning på strandkrabber og hvordan forskere jobber i praksis gjennom å prøve fangst og gjenfangst og beregne størrelsen på bestanden.

Undervisningsopplegget er selvinstruerende og anvendelig for alle skoler som har nærhet til en aktuell kyststrekning og skal da brukes uten å rapportere inn til Havforskningsinstituttet.