Risør kystlag

Beskrivelse:

Risør kystlag har bidratt med kompetanse og ideer.

Det finnes over 100 lokale kystlag rundt om i Norge. Kystlagene tar utgangspunkt i sitt lokalmiljø og kan være en aktuell samarbeidspartner dersom man har eller ønsker å utvikle et undervisningsopplegg med utgangspunkt i kystmiljøet.