Hopp til hovedinnhold

Friluftsrådet for Ålesund og Omland

Friluftsrådet for Ålesund og Omland
Fylke: Møre og Romsdal
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2010/2011, 2012/2013 og 2013/2014

Trinn: 5-7

Fag: Samfunnsfag, naturfag, norsk og kroppsøving

Type:  Undervisningsopplegg

Friluftsrådet for Ålesund og Omland har i samarbeid med 6. trinn på Brattvåg barneskule utarbeida og prøvd ut undervisningsopplegget «Glima – levende historie om vikingtida» Eit tverrfagleg undervisningsopplegg med feltarbeid i nærmiljøet og for- og etterarbeid på skolen.  I forkant av prosjektet har det vore befaring i området og kontakt med både fylkesgeologen og ein arkeolog med ansvaret for kommunen.

  Bilde Friluftsrådet Ålesund og Omland

Gjennom opplegget har elevane jobba med utgravingar og fått eit innblikk til kjeldene og ein formeining om kva ein kan finne og kva vi kan lære av det vi finn. Dei har fått prøve seg som arkeologar og lært korleis ein arkeolog arbeider. Dei har besøkt gravhaugar og lært om minnesmerke i tillegg til å dramatisere for å få ein forståing for korleis folk tenkte og handla i Vikingtida.

Skoleåret 2010/2011

Trinn: 5-7

Fag: Kroppsøving

Type: Undervisningsopplegg

"Ferdsel på vatn – kajakk" er et undervisningsopplegg utviklet i samarbeid med Hessa barneskule.

Elevane skal i løpet av denne undervisninga klare å ta eit kajakksertifikat med desse momenta:
- Gå inn og ut av ein kajakk
- Padle framover
- Stoppe
- Padle bakover
- Padle slalom

Se nettressurser for hefte med undervisningsopplegg.