Hopp til hovedinnhold

Friluftsrådenes Landsforbund

frilufsrådenes landsforbund logo
Beskrivelse:

Tildelt midler: 2015/2016
Trinn: 3–4,  5–7, 8–10
Fag: Naturfag, norsk, kunst og håndverk, kroppsøving, samfunnsfag  og matematikk
Type: Undervisningsopplegg og lærerveieldning

Snø er en naturressurs Norge har rikelig av. Det er et utfordrende formingsmateriale, som gir store variasjonsmuligheter både i selve utformingsprosessen og også som utgangspunkt for tverrfaglig undervisning. I kombinasjon med for- og etterarbeid, kan man med utgangspunkt i snøforming legge opp til undervisning hvor man får trening i både grunnleggende ferdigheter og oppgaver som kombinerer kompetansemål fra flere fag. Frilutssrådenes landsforbund har i samarbid med barneskoler og lærerstudenter utarbeidet og testet ut et tverrfaglig undervisnigsopplegg med utgangspunkt i snøforming.  

Undervisningsopplegget La det snø med lærerveiledning

La det snø