Steinsliper fra Hallingdal

Beskrivelse:

Prosjektet fikk besøk av en steinsliper. Han hadde med slipemaskiner slik at elevene fikk lage egne smykker av stein de hadde funnet i nærmiljøet.

Ressurspersoner innenfor spesielle tema kan bidra til kompetanseheving og inspirasjon for lærere og elever eller utvikling av undervisningsopplegg.