Utlysning av tilskuddsmidler til deltakerskoler i Den naturlige skolesekken

Grunnskoler og Vg1 i videregående skoler som allerede deltar i Den naturlige skolesekken kunne søke om videreføring for skoleåret 2021/2022. Det ble lagt opp til at skolene kunne søke om tilskuddsmidler for å videreutvikle og forankre tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling.

Søknadsfrist 26. mars 2021 

På grunn av kutt i tildelingen fra Kunnskapsdepartementet var det i år kun skoler som allerede deltar i Den naturlige skolesekken som kunne søke om videre deltakelse. Det ble ikke åpnet for nye skoler. For at skoler kunne delta videre måtte planer for videreutvikling og forankring av arbeidet med bærekraftig utvikling i skolen komme klart fram i søknaden.

Skolen må i løpet av skoleåret gjennomføre, evaluere og videreutvikle skolens egen undervisning som skal bidra til å øke elevenes kompetanser for bærekraftig utvikling. To lærere fra skolen deltar i nettverk regionalt og nasjonalt for erfaringsutveksling og faglig påfyll med andre lærere.

Søknaden leveres i skolelab.no

Tilskuddsmidler hver enkelt skole kan motta varierer utfra skolens tidligere deltakelse:

  • 2. års skoler      Kr. 50 000
  • 3. års skoler      Kr. 40 000

Alle skoler som har søkt vil motta svar på søknaden innen utgangen av mai 2021.