Utlysning av tilskuddsmidler til deltakerskoler i Den naturlige skolesekken.

Grunnskoler og Vg1 i videregående skoler som allerede deltar i Den naturlige skolesekken kan søke om videreføring for skoleåret 2021/2022. Det legges opp til at skolen kan søke om tilskuddsmidler for å videreutvikle og forankre tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling.

Søknadsfrist 26. mars 2021 

På grunn av kutt i tildelingen fra Kunnskapsdepartementet vil det i år kun være skoler som allerede deltar i Den naturlige skolesekken som kan søke om videre deltakelse. Det vil ikke bli åpnet for nye skoler. For at skolen skal kunne delta videre må planer for videreutvikling og forankring av arbeidet med bærekraftig utvikling i skolen komme klart fram i søknaden.

Skolen må i løpet av skoleåret gjennomføre, evaluere og videreutvikle skolens egen undervisning som skal bidra til å øke elevenes kompetanser for bærekraftig utvikling. To lærere fra skolen deltar i nettverk regionalt og nasjonalt for erfaringsutveksling og faglig påfyll med andre lærere.

Søknaden leveres i skolelab.no

Tilskuddsmidler hver enkelt skole kan motta varierer utfra skolens tidligere deltakelse:

  • 2. års skoler      Kr. 50 000
  • 3. års skoler      Kr. 40 000

Alle skoler som har søkt vil motta svar på søknaden innen utgangen av mai 2021.