Utlysning av tilskuddsmidler i
Den naturlige skolesekken

Grunnskoler og Vg1 i videregående skoler kan søke om deltakelse i Den naturlige skolesekken. Det legges opp til at skolen kan søke om tilskuddsmidler i opptil tre år for å utvikle og forankre tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling.

For å kunne motta tilskuddsmidler fra Den naturlige skolesekken må skolen forplikte seg til aktiv deltakelse. I løpet av skoleåret skal deltakerne gjennomføre, evaluere og videreutvikle skolens egen undervisning, slik at den bidrar til å øke elevenes kompetanser for bærekraftig utvikling. To lærere fra skolen må også delta i nettverk regionalt og nasjonalt for erfaringsutveksling og faglig påfyll med andre lærere.

 Les mer om utlysningen for inneværende skoleår:

Informasjon og veiledning til søkere 2020/2021


Tilskuddsmidler hver enkelt skole kan motta varierer utfra skolens tidligere deltakelse:

Nye skoler 2020/2021     Kr. 60 000
Videreføring av skoler som har deltatt 1 år   Kr. 50 000
Videreføring av skoler som har deltatt 2 år   Kr. 40 000

 

Skolene som søkte om deltakelse for skoleåret 2020/2021 har fått svar på sine søknader. Deltakende skoler har fått tilsendt kontrakt som skal signeres og sendes til Naturfagsenteret.

De som ønsker videreføring neste skoleår og nye skoler som ønsker å delta må søke når utlysning av midler for neste skoleår legges ut i januar 2021.