Utlysning av tilskuddsmidler i
Den naturlige skolesekken 2020/2021

Grunnskoler og Vg1 i videregående skoler kan søke om deltakelse i Den naturlige skolesekken for skoleåret 2020/2021. Det legges opp til at skolen kan søke om tilskuddsmidler i opptil tre år for å utvikle og forankre tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling.

Søknadsfrist - se mer informasjon nederst

 

Tilskuddsmidler for skoleåret 2020/2021

For å kunne få tilskuddsmidler fra Den naturlige skolesekken må skolen i løpet av deltakelsen årlig gjennomføre, evaluere og videreutvikle skolens egen undervisning som skal bidra til å øke elevenes kompetanser for bærekraftig utvikling. To lærere fra skolen deltar i nettverk regionalt og nasjonalt for erfaringsutveksling og faglig påfyll med andre lærere.

 Les mer om utlysningen:

Informasjon og veiledning til søkere 2020/2021

Søknaden leveres i skolelab.no

Tilskuddsmidler hver enkelt skole kan motta varierer utfra skolens tidligere deltakelse:

  • Nye skoler 2020/2021                                           Kr. 60 000
  • Videreføring av skoler som har deltatt 1 år           Kr. 50 000
  • Videreføring av skoler som har deltatt 2 år           Kr. 40 000

NB! På grunn av den situasjonen vi er i nå, hvor alle lærere har en annen jobbsituasjon enn vanlig, har vi forståelse for at det kan by på utfordringer å få levert innen fristen. Vi har derfor bestemt oss for å la lenka til søknadskjemaet stå åpent til 30.april.
Vi starter behandlingen av de søknadene som er kommet inn nå og vi vil fortsette å behandle søknader fortløpende etter hvert som de kommer inn. Alle skolene som har søkt innen begynnelsen av mai vil få svar på søknaden innen utgangen av mai.

Nettressurser

(skolelab.no)