Utlysning av tilskuddsmidler i
Den naturlige skolesekken 2020/2021

Grunnskoler og Vg1 i videregående skoler kan søke om deltakelse i Den naturlige skolesekken for skoleåret 2020/2021. Det legges opp til at skolen kan søke om tilskuddsmidler i opptil tre år for å utvikle og forankre tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling.

Søknadsskjema er nå stengt. Det er kommet inn 178 søknader.
Alle skoler vil få svar på søknaden i løpet av mai måned.

 

Tilskuddsmidler for skoleåret 2020/2021

For å kunne få tilskuddsmidler fra Den naturlige skolesekken må skolen i løpet av deltakelsen årlig gjennomføre, evaluere og videreutvikle skolens egen undervisning som skal bidra til å øke elevenes kompetanser for bærekraftig utvikling. To lærere fra skolen deltar i nettverk regionalt og nasjonalt for erfaringsutveksling og faglig påfyll med andre lærere.

 Les mer om utlysningen:

Informasjon og veiledning til søkere 2020/2021

Søknaden leveres i skolelab.no

Tilskuddsmidler hver enkelt skole kan motta varierer utfra skolens tidligere deltakelse:

  • Nye skoler 2020/2021                                           Kr. 60 000
  • Videreføring av skoler som har deltatt 1 år           Kr. 50 000
  • Videreføring av skoler som har deltatt 2 år           Kr. 40 000