Hopp til hovedinnhold
Passer for
 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7
 • kroppsøving
 • kunst og håndverk
 • naturfag
 • norsk
 • samfunnsfag

En bærekraftig fremtid for Leka

I samarbeid med Trollfjell geopark får elevene «reise» til jordas indre og Trollfjell i nord. På reisen lærer de om Lekas unike geologi og natur og hvordan dette kan være et viktig grunnlag for turisme og arbeidsplasser i fremtiden. Her er man opptatt av hvordan en slik utvikling kan løses på en bærekraftig måte ut ifra miljø-, sosiale- og økonomiske hensyn.

Leka5

Tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling

Prosjektet inkluderer 5 av skolens fag, det favner svært mange kompetansemål og er godt integrert i skolens virksomhet. Elevene får økt kunnskap om Lekas natur og kultur, de blir mye mer bevisst de verdier som finnes på øya og de mulighetene som finnes for bærekraftig utvikling sett i lys av det sosiale, miljømessige og økonomiske perspektivet. Ved praktiske undersøkende aktiviteter og ved å trekke inn de fleste av skolens fag i prosjektet, settet det hele inn i en større ramme samtidig som det forankres lokalt og gjøres livsnært.

 

Fag

Tabell 1, flerfaglig undervisning

 

Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling

Elevene har arbeidet utforskende ved at de sammen med lærerne har brukte internettressurser, fag- og skjønnlitteratur som omhandler geologi generelt og Lekas geologi og historie spesielt. Deretter har de jobbet utforskende på de ulike geotopene på Leka. Blant annet har de har sett og kjent på bergartene fra mantelen og jordskorpa (havbunnskorpa). De har dramatiserte «Trollfjell i nord», laget og gjennomførte "steinalderleker" som de selv fant på og lagd skulpturer av Lekamøya.

  utforskende

Tabell 2 Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling  

 

 • Leka1
 • Leka2
 • Leka3
 • Leka4

Refleksjon over elevenes handlingskompetanse

Elevene har fått økt kunnskap og bevissthet om geologien og historien til Leka. De har sett på sammenhengen mellom geologien, muligheten for turisme og arbeidsplasser, og en framtid for Leka. De har fått en stolthet og den nødvendige innsikt for å kunne ta vare på det spesielle ved Lekas natur og på den måten kunne være gode ambassadører for øya. De har fått forståelse for hva som skal til for å opprettholde Leka samfunnet i framtiden gjennom å tenke og handle bærekraftig.

Kompetanser

 

Evaluering av prosjektet

Involverte lærere og elever har tilegnet seg mye kunnskap om Lekas spesielle geologi og historie og har fått en økt bevissthet om de unike kvalitetene som vi finner på øya og en forståelse for hva som skal til for å opprettholde Leka samfunnet i framtiden. Vi ønsker å gå videre i utviklingen av vårt opplegg for hele skolen og for alle trinn slik at elevene i løpet av 1.-7. trinn får utviklet sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger knyttet til ulike lokaliteter på Leka på en slik måte at de ser de kvalitetene i lokalsamfunnet i en større sammenheng og i lys av bærekraftig utvikling.

Samarbeide med lokale aktører har fungert godt, og vi fortsetter å utvikle samarbeidet med kommunen og arbeidet for å forankre prosjektet blant hele skolens personale.

 

Læringsarena

Nord-Lauvhatten, Moho, Støypet og Lekamøya.

Klasserom og ute ved skolen. 

Samarbeid med eksterne aktører

Anna Bergengren fra Trollfjell geopark