Hopp til hovedinnhold
Passer for
 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Humlevennlig skole, Fjellstrand skole

Bekymringen for humler og biers massedød har blitt verdensomspennende, og vi lurte på hva vi kunne gjøre for å gi våre mest robuste pollinerere, nemlig humlen, bedre levevilkår i vår bygd. Fjellstrand skole, inkludert barnehage, skal gjennom kunnskap om humlen, også få kunnskap om, og handlingskompetanse for bærekraftig utvikling, og hva den enkelte kan gjøre for å fremme humlenes levevilkår.

 

Undervisning for bærekraftig utvikling

Elever på alle klassetrinnene 1. - 7., har vært involvert i undervisningen og arbeidet i fagene Naturfag, Samfunnsfag, Matematikk, Norsk, Kunst og håndverk. Som en del av kunst og håndverk har elevene laget humlekasser som nå er plassert i og ved skolegården.

 • Fjellstrand 1
 • Fjellstrand 2
 • Fjellstrand 4
 • Fjellstrand 3
 • Fjellstrand 5

I naturfaget har elevene lært om bærekraftig utvikling, de har lært å artsbestemme humler og blomster og sådd humlevennlige planter. Alle planter er humlevennlige og plassert i palle-kasser i skolegården. I tillegg har elevene jobbet i norsk på ulike måter. Elever i 1.klasse har holdt foredrag for hele skolen om humlenes viktighet. Elever i 4.klasse har hatt humle-telling og sett "la humla suse" på NRK, der man følger en humledronning gjennom et helt år. Dette året har i hovedsak blitt brukt til bevisstgjøring rundt koeksistensen mellom planter og humler.

Fjellstrand fag

Beskrivelse av det utforskende undervisningsopplegget

Humla er et fint utgangspunkt for å snakke om bærekraftig utvikling. Elevene har lært at humlen er viktig for miljøet, da mange planter lever i koeksistens med humlene. Mye av artsmangfoldet forsvinner om humlene våre blir borte. Humla er viktig for mye av maten vi spiser, og det er derfor lett å snakke om det økonomiske aspektet, ved å trekke inn bonden. Det finnes ingen sosiale ulemper med å bevare flest mulige humlearter.

Mye av den utforskende undervisning har vært å innhente informasjon, bygge humlekasser og kartlegge humlebestanden gjennom faste tellinger.  Kartleggingen er ikke sluttført, det vil ta flere år, og faste tellinger (3.klasse) før vi vet om vi har lykkes med vår hovedmålsetting: " Øke humlebestanden på Fjellstrand." Vi har satt opp noen hypoteser som våre elever skal jobbe for å utforske i årene fremover; vi kan øke humlebestanden på Fjellstrand ved å:

 1. Sette ut humlekasser
 2. Dyrke humlevennlige planter.
 3. Sertifisere humlevennlige hager

Fjellstrand 6

 

Refleksjon over utbytte for elevene (kunnskap, ferdigheter og holdninger)

Det har tatt lenger tid å komme i gang med prosjektet på elevnivå enn vi hadde trodd. Men, det var viktig for oss å spikre så mye som mulig det første året, slik at prosjektet kan leve videre i årene fremover. Likevel mener vi at prosjektet har bidratt til at elevene har fått kunnskap om humlevennlige planter, ulike humlearter og humlenes plass i næringskjeden og de forstår hvilken betydning humlene har for maten vi spiser.  Elevene har lært seg å lage humlekasser og plante humlevennlige planter. Gjennom undervisning og samtaler med elevene har de fått innsikt i at vi er avhengige av naturen og at de selv kan gjøre noe for å ta vare på humlene. De vet hvordan de kan ta hensyn i naturen og at trenger flere humler. Kanskje det viktigste er at der har blitt motivert og dermed ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling ved å lage hjem og mat til humlene. Dette er spennende arbeid som alle lærere og elever på vår skole allerede har hatt mye glede av.

  Fjellstrand utbytte

Skoleprosjektet ved Fjellstrand skole fortsetter skoleåret 2015/16. Da er planen å knytte til oss barnehagene i nærmiljøet mer inn i prosjektet.  I tillegg skal elevene selv lære at de aktivt kan gå inn i en problemstilling og gjøre en forskjell gjennom handlinger. Gjennom kommunikasjon med borgerne i bygda skal elevene jobbe for å få Fjellstrand til å bli en humlevennlig bygd. Elevene skal selv være med å utvikle kriterier som må ligge til grunn for en sånn tittel. Vi gleder oss til å fortsette jobben med å etablere Fjellstrand skole som den mest humlevennlige skolen på halvøya vår.

Samarbeidspartnere