Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • barnetrinn 3-4
  • naturfag
  • norsk
  • samfunnsfag

Vannets kretsløp, Børsa skole

Børsa skole ligger i nærheten av et vann, en bekk, en elv og fjorden. I undervisningsopplegget «Vannets kretsløp» utforsket elevene vannets vei fra et lite vann, videre ned bekken som til slutt renner ut i ei elv, som renner forbi skolen. Videre fulgte de vannet fra skolen helt ned i fjæra, der elva renner ut i fjorden.

Læringsarena: Rossvatnet, bekken, Børselva og fjorden

Børsa skole 1 Foto: Børsa skole

Utforskende undervisning for bærekraftig utvikling

Undervisningsopplegget vannets kretsløp er beregnet for elevene på 3. trinn. På 2. trinn la de vekt på å lære elevene grunnleggende utforskende begreper. I «Vannets kretsløp» på Børsa skole utforsket elevene vannets egenskaper og miljø ved å følge et lite vann, videre ned en bekk som til slutt renner ut i ei elv, som renner forbi skolen. Videre fulgte de vannet fra skolen helt ned i fjæra, der elva renner ut i fjorden. Undervisningsopplegget har en utforskende tilnærming, hvor det å stille spørsmål ses på som et godt utgangspunkt for utforskning. Elevene lærte at det er noen spørsmål kan de finne svar på ved f.eks. å bruke ei oppslagsbok eller lete på nettet. Dette kalte de slå-opp-spørsmål. Andre spørsmål må de gjøre egne undersøkelser for å finne svar på, og da lager de hypoteser og utforsker spørsmålene sine. Disse spørsmålene har de kalt for undersøkelsesspørsmål.

Beskrivelse av undervisningsopplegget

Undervisningsopplegget gikk over 5–6 dager. Den første dagen startet vi med utforsking ved det stillestående Rossvatnet. Vi samlet dyr og planter og smakte på vannet. Deretter fant og fulgte vi bekken som fører vann ut av Rossvatnet. På vei nedover mot fjorden forsvant bekken noen ganger, det viste seg at den gikk i rør. Til slutt så vi at bekken rant ut i Børselva. Elevene sammenliknet smaken på vannet her med smaken i Rossvatnet. De samlet dyr fra elva. Vi fulgte elva videre til fjorden der vi fant andre dyr og planter enn i Rossvatnet. Smaken på vannet ble testet også her. Elevene samtalte om forskjellene på hvordan vannet smakte og relaterte dette til ferskvann, brakkvann og saltvann.

Tilbake i klasserommet oppsummerte og bearbeidet elevene observasjonene sine ved å lage et tankekart. Neste dag gjorde vi et forsøk med å koke både ferskvann og saltvann. Elevene lagde hypoteser om hva de trodde ville skje når vi kokte ut ferskvann, og hva som ville skje når vi kokte ut saltvann. De smakte på vanndråpene som dannet seg på innsiden av lokket. De lot kjelene koke tom for å se hva som ble liggende igjen. Videre samtale dreide seg om det noen gang vil bli tomt i Rossvatnet. Fordamper vannet i fjorden? Elevene skrev en fortelling om hva en dråpe vann kan oppleve i løpet av en dag. Elevene lagde et tankekart om hva vann brukes til i løpet av en dag. De samtalte om hva som hadde skjedd om vannet ble borte. Kan vi bare bruke så mye vann vi ønsker? Elevene ble bevisstgjort på at selv om vi har mye vann, er det svært lite som er ferskvann. I flere deler av verden er det tørke, og folk har ikke reint vann til daglig bruk. Elevene diskuterte hvordan de kunne spare på vannet. Elevene skrev om en dag de ikke hadde vann.

Så dro vi tilbake til Rossvatnet, bekken, Børselva og fjæra for å måle temperaturen på vannet. De lagde et søylediagram som viste temperaturene. De målte temperaturen flere ganger ut over høsten for å observere hva som fryser først av ferskvann, brakkvann eller saltvann. Prosjektet ble avsluttet med en innsamlingsaksjon for å bidra til å bygge brønner i Mali slik at folket der får rent vann.  

Børsa tabell

Refleksjon over undervisningsopplegget

Dette prosjektet handler om vann. Alt liv på jorda trenger vann. Mennesket trenger vann til drikke, matlaging, hygiene, landbruk og industri. I Norge er det tilstrekkelig med vann, det er bare å skru på krana. Tanken om at reint vann er viktig for å hindre at mennesker lider og blir syke, er underliggende i dette prosjektet. Prosjektet ender opp i en innsamlingsaksjon for å bygge brønner i Mali slik at folket der får rent vann. Dette var et spennende prosjekt fordi vi ikke helt visste veien vi gikk. Det var så utrolig mye en kunne trekke inn etter hvilken respons elevene gav oss lærere. Vann er et takknemlig tema når en arbeider med barn, og de sitter inne med mange ulike erfaringer og opplevelser selv. Derfor brukte vi mye lengre tid enn vi hadde beregnet. Det er områder vi har uteskole gjennom hele året, og elevene kom stadig tilbake oppgavene vi hadde gjort, og fant på nye ting vi kunne forske på.

Børsa skole 2 Foto: Børsa skole

Samarbeidspartnere