Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • barnetrinn 5-7

Mat til verden, Brønnøysund barne- og ungdomsskole

Gjennom prosjektet vil vi produsere og videreforedle matvarer lokalt. Elevene vil få innføring i produksjonsmetoder, mattradisjoner, lokal historikk og praktisk gjennomføring av matproduksjon på Sør-Helgeland.

Brønnøysund

 

Digitalt: Statistikk, databehandling og informasjon

Temaet blir introdusert for eleven i lokalt ”kick-off”. Motivasjonen skal være å produsere matvarer til mat og helse-undervisningen i 6. klasse, arrangere torv-dag, og lage julebord med lokalprodusert mat i desember 2013.

Kortfattet tidsplan for prosjektet:

Uke 2/13: ”Kick-off”, elever i 5ab

Mellomarbeid, teori/praksis

Uke 13/13: Grønnsaksfrø såes i klasserommet

Uke 20-21/13: Væravhengig tidlig/sein vår: Såing, potetsetting, utplanting av planter fra skolen. Veddrift

Mellomarbeid: Teori/praksis

Uke 25: Luking, kultivering. Torvstikking

Sommerferie: Bruk av SFO til luking

Uke 34: Luking, smaksprøver

Uke 37: Innhøsting

Bearbeiding: Mat/helse, torvdag

Uke 40/41: Saueklipping, slakting, ull, skinn

Bearbeiding: Mat/helse, kunst/håndverk

Julebord: 5ab med lærere og gjester: Prosjektet avsluttes         

Læringsarena

Klasserommet:

Undervisningsopplegg som skal sikre nødvendige forkunnskaper. ”Drivhus”: Så, prikle og plante grønnsaksplanter som senere settes ut på friland

Hubudalen:

Gård med tilgang på areal til dyrking av grønnsaker, poteter og korn, tilgang til veddrift, dyr, torvstikking og miljø for historikk og utforsking

Undervisning for bærekraftig utvikling

  • Sammenlignende produksjon på økologisk og konvensjonelt areal
  • Miljø- og energiregnskap
  • Kortreist og importert mat
  • Selvforsyning

Utforskende arbeidsmåter

Sammenligne innsatsfaktorer i produksjon av landbruksartikler: Vann, lys, jordsmonn, gjødsel, plantevernmidler, osv.