Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • barnetrinn 5-7

Livet i og rundt en gårdsdam, Egge barneskole

Vi studerer en gårdsdam som er anlagt i nærheten av Egge museum som ligger i gåavstand fra skolen vår. Tema er dyreliv og planteliv i og i nærheten av dammen og gårdsdammens rolle i forbindelse med gårdsdrifta.

 

Egge 2

Forarbeid: En del av forarbeidet har foregått på skolen og en del av forarbeidet har foregått ute i skogsområdet nær dammen. På skolen ble det høst og vinter bygd fuglekasser tenkt satt opp i skogen nær dammen. Det ble diskutert hvilke fugler vi kunne forvente ville ruge i kassene og det ble gjennomgått begrepene standfugl og trekkfugler. På høsten hadde vi et dambesøk  hvor vi lette etter arter i og rundt dammen og vi fant både salamandere og øyenstikkere. På vinteren sjekket vi tykkelse på isen for å sjekke om den var bunnfrosset. På samme tur sjekket vi dyrespor i snø og fugleliv rundt dammen. Som et ekstra tverrfaglig element jobbet vi med navn på aktuelle fuglearter på engelsk. 

Etter flere turer til dammen har elevene observert dyr og fenomener som har vekt undring. Dette er bakgrunn for problemstillinger som elevene har jobbet videre med både ute og i klasserom. Eksempel på problemstilling er hvordan har hestigla kommet til dammen, hvorfor stikker stjerten til stokkanda opp nå den leter etter mat og hvordan forvandles øyenstikkeren seg fra larve til flygende insekt.

 

Læringsarena

Klasserom/skoleområde/datarom, Egge museum, Eggeskogen, gårdsdammen, Vitensenteret, bibliotek.

Undervisning for bærekraftig utvikling

Vi vil at elevene skal lære om hvordan livet i og rundt gårdsdammen er viktig for det biologiske mangfoldet, der målet er å fremme miljøbevissthet hos elevene. Vi skal reflektere rundt hva som skjer i et økosystem om en art forsvinner eller blir innført. Konkret: Salamander og øyenstikker. Vi skal forske på om vannet i dammen er forurenset og hva det eventuelt skyldes.

Utforskende arbeidsmåter

  • Vi skal sammenligne gårdsdammen med et annet vann, Svarttjønna.
  • Vi skal forske på arters funksjon i økosystemet (salamander, øyenstikker mfl.)
  • Vi skal sjekke om vannet i dammen er forurenset. Undersøke og søke info.

Grunnleggende ferdigheter

  • Elevene skal kunne regne, samle inn data og registrere data.
  • Elevene skal kunne skrive, lage en skriftlig digital presentasjon samt loggføring.
  • Elevene skal kunne lese, innhente informasjon via bøker, internett og andre kilder (bibliotek).
  • Elevene skal kunne si det, muntlig presentasjon av hva de har funnet ut i arbeidet på gårdsdammen