Hopp til hovedinnhold

Passer for

  • ungdomstrinn 8-10

Oppdragsark - Uteskole og leirsted, Lødingen ungdomsskole

Lødingen ungdomsskole har et uteområdet som kalles Furunåla. Stedet ligger fint til med sjøen/fjæra på ene siden og et område med skog og myr på andre siden. På stedet er det to store Gapahuker, en stor sittegruppe rundt bålplass(ute), en stor Lavvo, et naust med kanoer, kajakker mm. Vi tenker, i prinsippet, å ta med oss mer eller mindre alle fag ut dit i perioder og da benytte ”Oppdragsark”. Vi utvikler oppdragsark til ulike klassetrinn, årstid og ev. naturtyper. 

 

Lød1

Lødingen ungdomsskole har allerede etablert en læringsarena og en elevbedrift som vi kaller Furunåla. Denne ligger i et flott naturområde i gangavstand fra skolen. Stedet ligger fint til med sjøen/fjæra på ene siden og et område med skog og myr på andre siden. På stedet har vi bygd opp to store Gapahuker, en stor sittegruppe rundt bålplass(ute), en stor Lavvo med fyringsmuligheter og plass til en hel klasse i, et naust med kanoer, kajakker diverse sikkerhetsutstyr. Dette stedet er vi stolte over! En elevbedrift administrerer stedet og driver litt utleie. Skolen er innstilt på å bruke stedet mye mer for alle elevene. Vi tenker, i prinsippet, å ta med oss mer eller mindre alle fag ut dit i perioder, selv om vi vil ha hovedfokus på naturen. Vi vil også ha relativt stort fokus på dette med fysisk aktivitet for elevene.

Vi har utviklet noen konkrete undervisningsopplegg som er tilpasset leirstedet og området rundt, de enkelte klassetrinnene og årstidene. Vi ønsker å utvikle flere undervisningsopplegg og ser bl. annet for oss at dette kan gjøres i form av ”Oppdragsark”. Vi tenker oss oppdragsark som vi arkiverer etter klassetrinn, årstid og ev. naturtyper. 

 

Lød2

Læringsarena

Hovedarenaen for gjennomføring av oppdragsarkene blir ute i naturen ved vårt leirsted Furunåla. Andre arenaer vil være grillbua på Furunåla og eller klasserom. Innearenaene vil bli brukt til nødvendig forarbeid i form av konkret instruksjon, diskusjon og undring, hypotesedannelse og nødvendig etterarbeid.

Undervisning for bærekraftig utvikling

Vi mener at økt kunnskap om naturen og de delikate sammenhengene i denne helt klart vil bidra til at våre elever får økt forståelse og kunnskap om hvordan forurensning, rovdrift og klimaendringer kan påvirke det miljøet vi lever i. Vi mener også at det å være mye i naturen og bli glad i den gir en mer grunnleggende forståelse for og ikke minst følelse av at vårt livsmiljø må tas bedre vare på. Vi tror også at egen forskning vil gi økt respekt og forståelse for at samfunnet satser store ressurser på utdanning og forskning – og kanskje også lyst til å satse på dette selv.

Utforskende arbeidsmåter

Vi legger opp til at elevene skal være med på å utforme spørsmål og hypoteser i forhold til det «oppdraget» de skal utføre. Hva bør undersøkes? Hva forventer de å finne? De lærer å samarbeide for å finne ut av problemstillingene og å diskutere metoder og tolkning av resultater. De lærer også å «forske» innen visse rammer og under veiledning.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter trenes gjennom å beskrive og dokumentere sine observasjoner og undersøkelser. Bruk av tall og statistikk er i mange oppdrag en del av dokumentasjonen. Vi legger også opp til diskusjoner både om oppdraget før elevene setter i gang og når det skal oppsummeres. Dette, sammen med en skriftlig rapport som beskriver oppdrag og resultat, gjerne også dokumenter med bilder, anser vi som bruk av grunnleggende ferdigheter.

Samarbeidspartnere