Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • barnetrinn 1-2
  • barnetrinn 5-7

Artsmangfoldet i Bersskogen, Botne skole

Elevene skal forstå verdien i å lære om og i naturen i nærmiljøet og kjenne overføringsverdien fra det lokale til det globale. De skal kjenne at de er en del av nærmiljøet som de kan bruke, og derfor må ta vare på. Elevene skal forstå at kunnskap om eget nærmiljø skaper tilhørighet, nysgjerrighet og felleskap – og de vil forstå hvor viktig det er å formidle denne kunnskapen videre.

 

Botne skole

 

 

Introduksjon: Hva vet og tror elevene om Bersskogen? Hva vil de finne ut? Morgenstund med bål i skogen – vandring i skogen. Dele ut kopier av læreplanene for 1.-7. klasse. I lys av læreplanene- hvilke aktiviteter kan de ulike klassetrinnene bruke i Bersskogen? Hva med områdets fremtid? Historikk og naturressurser. Studere og registrere dyr og planter – digitalt på miljolare.no.  Formidle kunnskap til ulike målgrupper (lærere, medelever, lokalbefolkningen og kommunen).

 

Botne skole2

Læringsarena

Bersskogen hovedsakelig – sammenlignes med Solumåsen som er planlagt skal bli grustak

Undervisning for bærekraftig utvikling

I lys av planene for Solumåsen, som er et rekreasjonsområde i dag, men som er planlagt utlagt til grustak er allerede i medienes søkelys – Bersskogen er et annet rekreasjonsområde som ikke er mye utbygd, og er fremdeles relativt urørt. Diskutere hvorfor det er viktig å bevare naturområder og ikke hente ut for mye ressurser – hvorfor bevare, og hvordan forvalter vi naturen på en bærekraftig måte?

Utforskende arbeidsmåter

Forskerspiren

Grunnleggende ferdigheter

Muntlig, skriftlig, lese, regne, bruke digitale verktøy - forskerspiren