Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • barnetrinn 5-7

Elvemusling - Margaritifera margaritifera, Fosslia skole

Siden elvemuslingen er en paraplyart, en art hvis bevaring fungerer som en beskyttende paraply for en rekke samlevende arter, er den et godt utganspunkt for forståelse av et økosystem og dets sårbarhet. Samtidig vil viktigheten av artsmangfold komme som en naturlig konklusjon med bakgrunn i det elevene har lært.

 

Fosslia skole 2

5.klasse syklet til Buvatnet der de møtte konsulentene Kjersti Hanssen og Arne Bretten fra Statens naturoppsyn. 5B ble først med Kjersti, og hun snakket om elvemuslingen som fantes i Brekkelva.  Elevene fikk merke elvemuslingen med en hvit malingsflekk på skallet. Kjersti sa at elvemuslingen bevegde seg bare to cm i timen, og at den kunne bli opp til 250 år gammel. Hvis du skal finne en perle, må du åpne tusen elvemuslinger, men hvis du skal finne en perfekt perle, må du åpne en million muslinger. Kjersti sa at elvemuslingen er utrydningstruet og derfor ekstremt fredet.

5A ble først med Arne på strømfiske. Å fiske med elektrisitet gikk ut på at Arne gikk rundt med en strømstang som ga fisken elektrisk støt slik at den besvimte. Så tok han den opp med håven og la den i ei balje så vi fikk se på den. Han skulle egentlig ta livet av en liten ørret for å se på muslinglarver på gjellene, men lot den leve fordi det var så lite fisk for tida.

Da de var ferdige, byttet de så 5A ble med Kjersti og 5B ble med Arne. Etterpå kom Roar Staven fra NTE og snakket om demningen og hvordan de regulerte vannet. Han fortalte også at de hadde minsket vannstanden i Brekkelva så vi lettere skulle finne elvemuslingene. 

Fosslia skole 1

Læringsarena

Vi skal bruke både det vanlige klasserommet og uteområdet som omfatter ei elv og et vatn.

Undervisning for bærekraftig utvikling

Siden elvemuslingen er en paraplyart, en art hvis bevaring fungerer som en beskyttende paraply for en rekke samlevende arter, er den et godt utgangspunkt for forståelse av et økosystem og dets sårbarhet. Samtidig vil viktigheten av artsmangfold komme som en naturlig konklusjon med bakgrunn i det elevene har lært.

Undervisningsopplegget kan fremme elevenes forståelse for bærekraftig utvikling ved at elevene får innsikt i hvordan ulike biotoper og økosystemer sammen utgjør biosfæren – at mangfold er viktig for en bærekraftig utvikling. At vi ikke har råd til å tape en eneste art.

Utforskende arbeidsmåter

Vi har alt sådd spiren til å øke nysgjerrigheten rundt temaet, blant anna ved å ha muslingsafari i kano oppover Brekkelva. Det er også vist et TV-program fra serien «Ut i naturen» der elvemusling er temaet. Ut fra dette skal vi så bli enige om hva vi vil finne ut og hvordan vi skal gjøre det. Dessuten må vi diskutere hvordan dette skal mangfoldiggjøres og hvem som skal få ta del i det vi har funnet ut.

Grunnleggende ferdigheter

Digitale ferdigheter: skriving av rapport på PC, redigere bilder og lage PP-foredrag, legge inn data på nettsider vi bruker, leite opplysninger på nettet

Muntlige ferdigheter: intervjue folk som del av prosjektet, holde foredrag for lærerkollegiet, foreldreråd, presse m.m. 

Å kunne lese: leite opplysninger i oppslagsverk, lese rapporter, sette seg inn i arbeidsbeskrivelse

Å kunne regne: telle, summere, regne ut gjennomsnitt, lage grafisk framstilling av resultatene

Å kunne skrive: rapportskriving, formulere innholdet i foredrag og pressemelding