Hopp til hovedinnhold

Forskerspiren ser på hummeren, Risør barneskole

Med dette undervisningsopplegget ønsker vi å gi elevene nysgjerrighet og kunnskap om sammenhengene i naturen og samspillet mellom menneskenes fangst og hummerbestanden. Samtidig vil vi gi elevene forståelse av begrepet bærekraftig utvikling ved å knytte det til en lokal problemstilling.

Hummer

Faglig forankring

Hummerfisket har lange tradisjoner, men i løpet av de siste 50-60 årene er hummerbestanden langs norskekysten blitt kraftig redusert. Den kraftige nedgangen i bestanden har gitt grunn til bekymring. 


Undervisningsopplegget er tilknyttet naturfag og samfunnsfag. Elevene skal jobbe med to parallelle aktiviteter. Den ene er at elvene skal være forskerspirer og forske selv. Den andre er å være deltakere i et større forskningsprosjekt i samarbeid med akvariet i Risør. Her skal elevene være med å registrere hummerbestandens utvikling i hummerreservatet i Risør. Gjennom dette arbeidet vil elevene lære noe om naturressurser, forbruk og bærekraftig utvikling.

Undervisning for bærekraftig utvikling

Ved å la elevene være medhjelpere i et større forskningsarbeid om hummerbestandens utvikling vil de lære om naturressurser, beskatning og forvaltning av en lokal naturressurs. Det har i alle år vært drevet hummerfangst i Risør, og et lokalt problem blir for elevene noe konkret og en god knagg å henge begrepet bærekrafrig utvikling på.

Utforskende arbeidsmåter


Elevene skal gjennomføre egen forskning om hummeren etter Nysgjerrigpermetoden. De skal stille spørsmål om hummeren, lage hypoteser, planlegge og gjennomføre forskningsarbeid om hummeren. Elevene skal presentere resultatet og arbeidet digitalt for foreldrene.

Nettressurser