Hopp til hovedinnhold
Nyhet

Skolebesøk til Kvænangen barne- og ungdomsskole

20. november gjennomførte Kvænangen barne- og ungdomsskole et 2-timers seminar for lærere på ungdomstrinnet, hvor undervisning for bærekraftig utvikling og deltagelse i Den naturlige skolesekken stod på programmet.

Rektor pluss seks lærere deltok, og regionkontakt Stig Misund var invitert som seminarleder. Skolen er med for første året i Den naturlige skolesekken, og har ett prosjekt som retter seg mot barnetrinnet og ett prosjekt som retter seg mot ungdomstrinnet. Begge prosjektene er kommet godt i gang, og skolen ønsker å sette fokus på videreutvikling av disse. Samtidig ble det i gruppediskusjoner jobbet med problemstillinger knyttet til bærekraftige forbruksvalg og fenomenet matsvinn.

De to seminar-timene bar preg av mye engasjement og noen klargjøringer av ideer for videre arbeid. Det ble avtalt at skolen får et nytt besøk av sin regionkontakt i løpet av våren.